Hjultorv 5

Hjultorv 5-7
6/4 2003 kl. 10.39, © pelo

Bagermester Jacob Frigast* købte 1853/54 (skøde 12/7 1854) ejendommen af apoteker Langsted (3 sider tilbage), bort­auktionerede august 1854 gamle bygnings­materialer og byggede samme år nyt hus med Paabygning 1865/66. Færdig­gørelsen blev fejret med en tegning af huset (nedenfor).

1/2 1908 overtog Johs. Clausen* en forretning med trikotage og dame­konfektion t.v. i huset, beskedne 20 kvm. 1920/21 købte Johs. Clausen huset, senest 1945 optog forretningen hele facaden, senere også førstesalen. 1946-69 overtog sønnen Erik Hoff-Clausen (1910-2002) trinvis forretningen. Han var formand for Handelsstands­foreningen 1961-72, formand for Industri­banken i en årrække og medlem af bestyrelsen for Næstved Handels­skole 1966-79. Nu drives forretningen af 3. generation, Jørgen Hoff-Clausen.

1948 købte Erik Hoff Clausen nr. 7 (t.h. og 1 side frem). der 1970/72 blev indlemmet i forret­ningen. De to huse blev samlet til en harmonisk enhed 1978 ved arkitekt Knud Toftvad 1978 for firmaet Johs. Clausen, bl.a. blev en gennem­kørsels­port i nr. 7 t.v. hvor den fjerneste indgang til forretningen nu er, sløjfet, og der byggedes til bagud med indgang fra den kommende Axelhus­parkering som Erik Hoff-Clausen var en af initiativ­tagerne til, officielt åbnet 1980. Sidst i 1980'erne blev facaderne sat i stand ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design as, Slagelse, der også fjernede en skæmmende baldakin. Resultatet blev præmieret 1989 af Næstved Kommune der samtidig nyanlagde Hjultorv.

Hjultorv 5, 1867

Hjultorv 5, 1867
del af annonce i Næstved Avis 1/7 1867 ff, ukendt tegner

Manufaktur- og trikotage­forretningen forrest t.v. har en lang, men vist ikke ubrudt, historie:

1882-92 var her Julius Langes* Cigar- og Tobaks­fabrik, måske i det lokale hvor der der før og efter var manufaktur. Lange gik fallit 1892 men kom i gang igen samme år i Brogade 1.

Bageriet midt i facaden var her 1854-1909:

T.v. en bid af nr. 3 (1 side tilbage). Her havde B.C.F. Ross mel- og grynhandel - død 1868. Hans enke fortsatte forretningen til 1875 da hun fulgtes af bogbinder og papir­handler E. Kauth*. Han forhøjede huset med en etage 1884.

T.h. en bid af nr. 7 (1 side frem). Her var skomageri, o. 1787-1801 ved Jacob Salomon, så ved hans søn eller sønner, o. 1834-45 enken efter en søn, Marie Salomon. 1845 havde hun fire svende, en lærling og en tjeneste­pige i sin husstand; hun var her stadig 1870, nu 73 år gammel. Hendes datter der også hed Marie, giftede sig med maler­mester Jørgen Bidstrup Sommer* der 1849 arvede gården og var her til død 1882.

Hjultorv 5-7, 1909

Hjultorv 5-7, 1909
ukendt fotograf, tak til firma Johs. Clausen ©

Hjultorv 5

I døren til manufaktur- og trikotage-forret­ningen forrest t.v. Johs. Clausen* med frue og ældste søn, Dan Clausen (f. 1986), senere købmand og borgmester i Sorø. Familien boede ovenpå med en tjenestepige.

Ved døren til bageriet Viggo Olsen* med frue. Han boede her også, 1890 med kone, 4 børn, svend, lærling og to tjenestepiger. Forretningen lukkede samme år som fotoet blev taget, men Olsen ejede fortsat huset hvor han drev en agentur­forretning med gær, indtil han 1921 solgte det til Johs. Clausen; men han boede her - død.

Hjultorv 3

1 side tilbage) skimtes helt t.v. med bogbinder og papirhandler Kauths* skilt.

Hjultorv 7

(1 side frem) Malervirksomheden (ovenfor):

1867 grundlagde Niels P. Nielsen Hjultorvets Skotøjs­forretning. Senest 1909 havde Singer & Co. symaskine­forretning her, som det også ses af fotoet; indehaver o. 1912 var Hans Nielsen der boede på Reistrupvej 2; han kendes også for Kornbakkens Kaserne.

Hjultorv 9

Bag nr. 7 ses gavlen af den store hjørnegård (3 sider frem m.m.). I denne del af nr. 9 havde Berth* guldsmede­forretning og A. Larsen træhandel.

Ludvig Th. Valdemar Berth* nedsatte sig maj 1856 som guldsmed i daværende Hjultorv 2 / Ramsherred 1. 1859 flyttede han til hjørnet Kindhestegade Vinhusgade, 1864 til Ringsted­gade 5 samtidig med at han også åbnede fotografisk atelier. 1869 flyttede han til gården her, et baghus med adgang gennem porten i Kindheste­gade. 1874 flyttede han frem i forhuset her, t.h., ca. samtidig med at han opgav fotograferingen. Han boede også i huset, 1890 med familie og en tjeneste­pige. 1893 gik forret­ningen videre til sønnen Valdemar Berth (1864-1914) der boede her 1901 med familie og en tjeneste­pige, men senest 1905/06 flyttede i villa i Ringstedgades Forlængelse. Hans enke Ellen Berth (1873-1937) fortsatte forretningen her, så disses søn Knud Berth, bestyrer siden 1922. Privaten var Ved Skoven 8. Forretningen fortsatte i det nye hus 1939-70.

T.v. åbnede Alfred Larsen (1838-1920) Træhandel, Isenkram- og Udstyrsforretning 1882. Sortimentet var bredt: Jagtgeværer og Ammunition, Køre- og Ridepiske, Køkken­udstyr, Børsten­binder-Artikler, Trævarer, Lædervarer, Galanteri­handel - foruden træsko. Larsen boede i huset, 1890 med en husholderske, 1901 med en kommis, 1906 med lærlingen Vald. Jensen (f. 1888) der o. 1911-16 var medhjælper/kommis og 1920 overtog forretningen. Privaten var i Kindhestegade 14.

Oktober 1935 købte Berth og Jensen huset med henblik på nedrivning og nybyggeri, gennemført 1838-39. Begge fortsatte deres forretninger i det nye hus.

Bagest lukkes Hjultorv af et stort biedermeierhus. Det er Hotel Dania.

Som spejling i nærmeste butiksrude: Hjultorv 8 med forretnings­facade med rundbuer, hvor Oluf Rodian* havde forretning.

Hjultorv 5, 1912

Hjultorv 5, 1912
ukendt fotograf, tak til firma Johs. Clausen ©

Johs. Clausen* har udskiftet skiltets Trikotage & Børne-Udstyr med Uldvarer. Bageriet er afløst af Den sjællandske Bondestands Sparekasse i midten og Udsalg fra Ringsted Andels-Svineslagteri t.h. Porten t.h. har mistet sin rundbue. Malermester Neerups nye nr. 7 stod færdig det år - gavl og kvist skimtes t.h.

1. sals beboere og stueetagens forretnings­drivende har stillet op til fotografering. Måske har sparekassen også hejst flaget i den anledning.

T.v. Johs. Clausen med den lille Erik Hoff-Clausen (1911-2002) der siden overtog forretningen her, i midten Eriks ældre bror Dan med kontorbestyrer (1899-1937) Julius Frandsen*. Han havde været Næstved­kredsens folketingsmand fra 1897 til 1906 da han tabte mandatet til social­demokraten Niels Andreasen. 1908 var han blevet medlem af Landstinget, en post han sad på til 1928.

Clausens flyttede ved denne tid, senest 1915, ud i villaen Ringstedgades Forlængelse 4, nu Ringstedgade 30.

Slagteriudsalget åbnede her 18/12 1908. Enkefru Anna Kalum solgte sin beværtning Garver­gården i Ringstedgade i august 1911 og flyttede herhen som bestyrer af slagteri­udsalget. Hun boede ovenpå, vel i Clausens tidligere lejlighed, - mindst 1948. 1947 kaldte hun sig stadig bestyrer­inde, 1948 enkefrue; ved den tid flyttede forret­ningen til rutebil­stationen, antagelig ved en sammenlægning med Sorø Slagteri-Udsalg der boede dér. Lokalet indgik i Johs. Clausens forretning der dermed voksede fra de opr. 20 kvm til hele huset.

Sparekassens Næstved­kontor, åbnet 1856, førte en omflakkende tilværelse. Indtil 1911 var det i Kalums beværtning, nu fulgte det med her hen hvor det fik sit første egentlige lokale. 1924 flyttede det til hjørnet af Ramsherred og Sct. Mortensgade. På adressen her blev det 1915 afløst af frk. Alpha Elmers bog- og papirhandel der 1921 måtte flytte over torvet hvorefter lokalet her indgik i Johs. Clausens forretning.

28/11 2019
219, gl. 128a