Apotekerstræde, Axeltorv 12, Hjultorv 1-9, Kindhestegade 1-13

Apoteker­gården

Husblokkens dominerende ejendom er apoteker­gården i tre længer, de to i rå bindings­værk. Ejendommen er kendt siden i hvert fald 1696, da apoteket etablerede sig her. Den har gennemgået flere ombygninger. Apoteker Langsted* byggede nyt forhus 1853, vel finansieret ved den samtidige udstykning af dele af gården mod Hjultorv, nu nr. 2 og 1-5 (nedenfor). Apoteker Rejnhold Jørgensen lod arkitekt Jørgen B. Rasmussen (f. 1925, Kbh., har ombygget og restaureret ca. 40 apoteker) restaurere op til 1983.

Apotekerstræde åbnedes i forbindelse med etablering af Axelhus­parkeringen 1980. Axeltorv var i middel­alderen og langt op i 1600-tallet Sct. Peders Kirkeplads. På det nuværende Axeltorvs plads lå i middel­alderen Gråbrødre­klostret (francis­kanernes kloster). Vestsiden her var Kirkestræde, der løb langs klostrets kirkegårdsmur. Derfor er husrækken her torvets eneste rigtig gamle.

Apotekergården havde indtil ombygningen 1853 indgang fra Hjultorv. Nr. 1-5 og nr. 2 blev derefter udstykket af apoteker Langsted.

andre huse

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Axeltorv hænger sammen med Hjultorv, en yndefuld lille trekantet plads. Ved apotekets ombygning 1853 flyttede apoteker Langsted* sin indgang fra Hjultorv til Axeltorv. Vel kort efter udstykkede han grundene nr. 1-5. Oktober 1857 var en del af arealet stadig ikke bebygget. Pladsen blev nyudformet af arkitekt Urban Hansen-Reistrup* til byens 800-årsdag i 1935. Sammen med billed­hugger Mathilius Schack Elo står han også for vand­kunsten med statuetten af Peder Bodilsen, Næstveds officielle grundlægger, der rejstes ved samme lejlighed. Dens snoede søjle er en hilsen til de tilsvarende på Bindesbølls råd- og domhus fra 1855-56. Pladsen blev nyanlagt i slutningen af 1980'erne.

Kindhestegade er formentlig anlagt o. 1500 som ny hovedfærdselsåre mellem Storebro og Slagelse- og Karrebækvej i den ene ende og Ringstedgade og Ringsted Port i den anden. Længe kaldtes den bare Ringstedgade, det nuværende navn der ganske rigtigt betyder øretævernes gade, kendes først fra midten af 1700-tallet. Enkelte fremstillinger nævner Nørregade som tidligere navn - det er logisk nok, men jeg har ikke kunnet dokumentere det. I dag er både den og Hjultorv sivegader.

5/12 2019