Hjultorv 9, Kindhestegade 1

Hjultorv 9, Kindhestegade 1
24/6 2007 kl. 16.57, © pelo

tidligere også Hjultorv 11, bygget 1909 for farver Frederik W. Schnipper*.

Den tidligere gård havde forhus med 18 fag, opr. i 2 stokværk, men det mistede overetagen mellem 1781 og 1791. Gården omfattede også nabohusene til begge sider, også efter nybyggeriet her og indtil Schnippers søstersøn og arving, lærer F.V. Lindelof der boede i Jylland, udstykkede den 1935.

Købmand Claus Brysting, byens store ejendoms­besidder, død 1782, boede i gården o, 1753. 1840 og 1845 rummede den 6 husstande, 1850 8 og 1860 7. Omkr. 1840 drev senere restauratør og tivoliejer Chr. Bonnesen* købmands­handel her, men han flyttede senest 1845 til hjørnet Møllegade Kindhestegade.

Bomuldsvæver og tøjfabrikant Carl Ditlev Schnipper* købte gården 1842 og flyttede hertil fra hjørnet Kindheste­gade Vinhusgade. 1845 bestod hans husstand af 14 personer, bl.a. 2 væversvende; i huset boede desuden en gift væversvend og en ugift syerske. 1851 fik han kommunal­bestyrelsens tilladelse til også at anlægge et farveri. Den opgave overlod han 1853 til Peter Petersen* (indtil da svend hos farver Obel*) der 1855 søgte og fik tilladelse til at udvide virksom­heden med et Bomulds- og Hvergarns-Væveri. Omkr. 1860 drev Ole Jensen hvis kone var født Petersen, tilsyne­ladende farveriet, men det må have været forbigående: Petersen fortsatte her til oktober 1868 da han flyttede til Ringstedgade, mens Schnipper junior, Frederik, overtog farveriet her. Han ejede gården og boede i et side/baghus - død 1920. Omkr. 1877-90 drev hans yngre bror, farver og bomulds­væver C. Harald V. Scnipper* en tilsvarende virksomhed længere nede ad Kindheste­gade.

Det var en rigtig håndværker­gård, som Axel Sandal skriver i sine erindringer fra Kindheste­gade i 1890'erne:

Tekstiltradionen fortsatte i det store lokale mod Hjultorv (t.v.) og hjørnet, først med manufaktur og trikotage

11/8 1967 - udgangen af april 1987 kæden Strikke­boden der flyttede hertil fra Axeltorv 1. Seiffert Sport (1 side tilbage) overtog lokalet.

Kindhestegade 1 (t.h.)

Januar 1935 flyttede træsko­mager Jens P. Nielsen hertil fra Ringsted­gade 12. Ved hans død 1955 overtog Hans E. Christiansen, Jens Nielsens Eftf., Træsko og Fodtøj. Den blev 1962 til AnBi Sko - den gamle forretning med det nye ansigt og flyttede efter­året 1969 til Ringsted­gade 6. 1/10 1969 åbnede Gorm Stender Petersen Centrum Briller. Da han 24/4 1973 flyttede til Torve­stræde 9, blev der buntmageri indtil begyndelsen af 2003: først Andersen (Primdahls Eftf., Schrøders Eftf., grundlagt 1849, Knud Andersen indtil 1983, så sønnen Kaj Andersen), der flyttede hertil fra Ringsted­gade 22, fra 1993 Simon Babitzkow.

Bagest (helt t.h.) var der to små butikker:

Kindhestegade 1
16/2 2004 kl. 17.10, © pelo

Vindfløj med bygherrens initialer: F(rederik) S(chnipper), og byggeår: (19)09.

Kindhestegade 1-3, ca. 1910

Kindhestegade 1-3, ca. 1910
postkort ca. 1910, ukendt fotograf

1912 fik Schnipper* (ovenfor) tilladelse til at påbygge nr. 3 en førstesal. Det er måske også sket. Vel da det nye nr. 3 (1 side frem) blev bygget 1939 blev der åbnet ny port i nr. 1, gennem butikken.

Erhvervs­drivende lejede sig ind:

Nogle med butik:

Her var detailhandel 1874- 1934/35 med Kolonial & Fedevarer i nr. 1:

Og Nestved største og billigste Tøffelmager-Forretning senest 1888 - 1930'erne i nr. 3, vist den der ses t.h. i billedet

30/11 2019
217, gl. 126