Farvergården, Kindhestegade 3
23/6 2010 kl. 17.27, © pelo

Farvergården

Kindhestegade 3, har vel navn efter farver Schnipper* (1 side tilbage); 24 lejlig­heder og 3 butikker, bygget 1939. Oktober 1938 solgte Schnippers søstersøn og arving, lærer F.V. Lindelof der boede i Jylland, den gamle sidelænge til den store hjørnegård (1 side tilbage) til et konsortium af bl.a. lrs. H. Juulsgaard og murermester Fr. Andersen. De dannede A.-S. Farver­gaarden der 1939 lod arkitekt Johs. Tidemand-Dal bygge nyt (licitation marts 1939, rejsegilde 18/7, ibrug­tagning primo 1940). Huset er et fint eksempel på tidens afdæmpede funktionalisme. Nye vinduer og facader­enovering 1993 eller kort efter ved arkitekt Frank Rasmussen, Herlufmagle.

T.v. var der farvehandel fra 22/2 1940 da Evald Andersen flyttede både for­retningen og privaten herhen fra Ringstedgade 3, 1949 - død 1973 H.C. Hansen, i hans navn - mindst 1984, så kæden Farvebasen indtil 2009. I midten var der Farver­gårdens Frugt- og Grønt­forretning fra senest 1943 til 1973 da den blev opslugt af farve­handelen.

Eigil Willerup flyttede 4/8 1945 sin konfektions­forretning fra Axeltorv 11 til forretningen t.h., hvor den fortsatte til mindst 1950; privaten var Ved Skoven 8. 14/3 1986 til ca. 2000 var her Matas ved Jette og Finn Normann, tidl. disponent hos Scheibel, tilflyttet fra Dania, fraflyttet til Ringstedgade 2A.

De store, moderne lejlig­heder tiltrak Næstveds bedre borger­skab:

1943 åbnede på 1. sal Næstved Fritidsklub under ledelse af kommuneassistent Holger Jespersen.

Farvergården
9/9 2001 kl. 9.42, © pelo

haveside

Selv om det egentlig er en traditionel byejendom med for-, side- og baghus, giver det dog indtryk af den åbne bebyggelse i grønt anlæg der efter 2. verdenskrig slog igennem i bolig­byggeri uden for bykernen.

1/12 2019
217a, gl. del af 126