Kindhestegade 7

Kindhestegade 7
23/6 2010 kl. 17.26, © pelo

indtil mindst 1859/60 to ejendomme. T.v. anføres 1682 et tavlemuret bindingsværks­hus af samme omrids som forfaldent. 1736 indgår det i nabohuset (1 side tilbage). 1761-1827 optræder det igen selvstændigt, vel istandsat eller genopbygget. Det blev ændret til grundmur 1859/60 for smedemester Blum*.

Huset t.h., 8 fag, kan følges tilbage til 1736 men 1981 blev det revet ned og erstattet af denne kulisse der skjuler en overdækket parkering med udnyttet loft, ved arkitekt Carl Johan Nienstædt. Baghusene i bindings­værk kan med mindre ændringer følges tilbage til 1736.

Husene er erklæret bevarings­værdige men er ikke fredede. Bevaring synes nu sikret: 2005 blev gården udstykket i til tre boliger og fælleshus. 2007-08 fik begge forhuse kviste ved ing. Hans Fossing Nielsen.

I huset t.v. var der skomageri o. 1827-57:

1859/60 overtog smedemester Blum (nedenfor) huset.

Gården t.h. var o. 1810-1837 ejet af brændevins­brændere:

Det er usikkert om de boede og virkede her, eller om de bare lejede ud.

Her var smedje 1/11 1834 til op imod 2005:

Smedefamilien boede mest i sidehuset og lejede forhusene ud:

at undgå fattighjælp

1860 flyttede skrædder­mester Ludvig Harboe Birkedahl hertil fra nr. 13. 1870 var han 49, fru Marie f. Kruse 38, der var 5 børn i alderen 1-12 år, men intet personale.1874 averterede han efter 2 svende. Ca. 1/7 1878 døde han, 57 år gammel. Inserat i Næstved Avis 15/7:

Ved Skrædermester Birkedahls Død er hans Familie efterladt i trange Kaar. Da denne agtede Medborgers bratte Død har vakt almindelig Deeltagelse, haabe vi, at der vil findes Bered­villighed til at bidrage til at hjælpe Enken og de uforsørgede Børn ud over den første Tids trykkende Stilling ...
A.C. Bang*. F. Hansen. F.E. Sander*.

Og 20/7:

Til Skrædermester Birkedahls Efterladte er endvidere modtaget: Muurmester Sauer 10 Kr., C.L.S. 5 Kr. ... Med sidst­anmeldte 354 Kr. Ialt 404 Kr.
A.C. Bang. F. Hansen. F.E. Sander.

Fattighjælp havde hårde virkninger som borgerne ikke gerne så deres egne ramt af. I dette tilfælde synes den hurtige private nødhjælp at have virket; avisen 27/7:

Den 1ste September agter jeg i Forening med min Datter at paabegynde en Skole for mindre Børn ...
Marie Birkedahl.

1880 boede lærerinde Marie Birkedahl her stadig. Hun blev del af gårdens sekundære tradition:

skole

eller bare lærerbolig:

gård

Kindhestegade 7
16/8 2002 kl. 17.04, © pelo

Sidelængen, 13-14 fag, kan med ændringer følges tilbage til 1736, over­vejende anvendt til køkken, bryggers og opbevaring. 1932 ombyggedes den til bolig især ved påbygning af kvist ved arkitekt Jørgen Otbo*. På en bindingsværks­bjælke mod haven ses C.B. 1773, måske Claus Brysting, kendt som købmand og ejendoms­besidder, død 1782. Han ejede en del af ejendommen 1761 og hele ejendommen 1781.

Her boede smedemestrene Falch

Baghuset t.h. kan med større ændringer følges lige så langt tilbage. Senest 1781 indeholder det bl.a. locum.

Axelhusparkeringen 9

indtil 2005 Kindheste­gade 7D, værksted fra 1962, ombygget til beboelse 2007 ved ing. Hans Fossing Nielsen for ham selv.

2/12 2019
Tak til Emmy Falch
215, gl. 124 (t.v.), 123 (t.h.)