Bødkergården, Kindhestegade 11
10/9 2006 kl. 17.50, © pelo

Bødkergården

Kindhestegade 11, bygget 1946-47 ved arkitekt Knud Andersen for bødker Kjeld Larsen der fortsatte i det nye hus til 1956; hans forretning var t.h. for hoveddøren.

T.v. åbnede straks 1947 buntmager Erik Søsted. Efter hans død 1982 fortsatte fru Margot Søsted og sønnen Bo under uændret navn til 1990. Helga Christiansen drev blomster­forretning og kranse­binderi helt t.h. o. 1948-60. Kæden Holger Hansen Sko, ortopædisk hånd­skomageri, åbnede her 17/5 1994; 2012 flyttede det skråt over gaden til nr. 10.

den tidligere gård

havde forhus i en etage bindings­værk med kvist. Her boede værtshusholder og spækhøker Peter Carlsen fra senest 1827. 1859 solgte hans arvinger gården til bødker Sophus Wilh. Merkel*. Samme år flyttede han fra hus i Sct. Mortensgade 7 til den daværende gård her med forhus i en etage bindingsværk med kvist. Han var også opfinder: 1861 konstruerede han en transportabel vaskemaskine som han samme år opnåede 5 års patent på for hele kongeriget; på den lokale industri­udstilling året efter blev den præmieret; han reklamerede: Den vasker hurtigt, og tøjet slides aldeles ikke. Enkefru Merkel fortsatte virksomheden med sin svend N.P. Larsen* som bestyrer til sin død 1897 da Larsen overtog værkstedet. Sønnen Kjeld Larsen fortsatte til 1956.

Her var skrædderi

rytterbarak

Tidligere igen lå her 2 huse, ejet af velstående folk og udlejet. 1761 eller kort før ser ejerne ud til at have fundet en ny anvendelse: indkvartering af soldater og deres heste:

Det største af husene, 12 fag i 1 etage, ejes 1761 af bager Marcus Marcussen i Brogade og rummer 2 lige våninger (ens lejligheder) og en rytter barak. 1781 nævnes kun de to boliger, 1787 huser den ene 4 dragoner. Ved den tid er ejeren Geisler, oeconomicus ved Herlufsholm. 1791 beskrives Værelser, køkken og rytterstald. 1801 er beboerne i den ene af de to lejligheder 5 ryttere ved SRR, indkvarterede.

Det mindre af husene, 4,senere 5 fag, kaldes 1761 hr. rådmand Christian Poulsen hans rytterbarak. Rådmand Poulsen boede også i Brogade. Snart overtages huset af købmand Claus Brysting (d. 1782), en af byens store ejendoms­investorer. Omkr. 1781-91 ejes det af købmand Stenneche* i Ringstedgade. 1791 har det ingen beboere (men måske heste?), 1801 huser det en indkvarteret korporal og hans kone. 1859 blev det revet ned.

Borgerne jamrede jævnt hen over tvangs­indkvartering af soldater og især af deres heste. Ved for at komme dem i møde oprettede regeringen 1739 rytter­stalden i Købmagergade. Men nogle borgere kunne få en forretning ud af indkvarteringen. Der er andre samtidige eksempler:

3/12 2019
214, gl. 121(,122)