Kindhestegade 13

Kindhestegade 13
23/6 2010 kl. 17.27 © pelo

Gården blev midt i 1850'erne udskilt fra Vinhus­gade 12 - grunden gik i en vinkel hen over den nuværende Axelhus­parkering. Huset er bygget 1858 for værtshus­holder P. Petersen Hemmestrup men er løbende ombygget. Mansard­etagen er vel nyere, fronti­spicen (facade­gavlen) nævnes først 1873. Senest ved en ombygning 1882 for J.P. Møller fik huset omtrent det nuværende udseende.

1956 fik venstre halvdel af facaden store butiksruder ved arkitekt Friis Jensen og Johs. Jørgensen for Centri-Vask, 1964 udstrakt til hele facaden ved arkitekt Flemming Hansen, Haslev, for bil­forhandler Per Nielsen. 1975 genetableres en mere opr. facade med små vinduer for Bo og Bjarne Nielsen. 1980-81 tilbyggedes sidefløjen t.h. med overdækket terrasse og gård ved Erik Jensen Design A/S, Slagelse, for samme. Omkr. 1984 havde den frie gavl "spansk" karnap-altan af træ ligesom Landsbyen, antagelig påsat 1975 og nedtaget 1996. Efteråret 2002 ændredes den lidt lyserøde facade til den nuværende gule. Samtidig fik den markise ved etablering af fortovs­servering.

Et baghus blev revet ned mellem 1956 og 1984, rimeligvis op til etablering af Axelhus­parkeringen 1980

Huset har en lang, men ikke ubrudt tradition som værtshus m.m. Omkr. 1858-90 var der keglebane i baghuset. Senest 1887 var der værelser ovenpå. Fra senest 1915 hed det National

Så et mellemspil

inden beværter­traditionen blev genoptaget

1883 - mindst 1920 var her også detailhandel ved P. Petersen.

4/12 2019
213a, gl. 159b