arkitekt Flemming Bay-Jørgensen i Næstved

Ringkøbing og København

alle for Bjarne Mayland Olsens Maycon Entreprise, senere Danton A/S. De to sidste er om­bygninger i den forstand at de udnytter en ældre bygnings­kerne, men de fremtræder som ny­bygninger.

arkitekt Gottlieb Bindesbøl i Næstved

1800-1856, Kbh. bedst kendt for Thorvaldsens Museum 1839-48

Med de to huse her i nederlandsk renæssance (senere ændret) og nygotik bragte Bindesbøll historicismen til Næstved.

Hvis han overraskede med Løveapotek, han var samtidig i gang med det strengt klassicistiske Oringe ved Vordingborg, så må resultatet have kaldt på så meget bifald, at han straks efter fik mulighed for endnu en over­raskelse: Råd-, Ting- og Arrest­huset var i en ny og fantasi­fuld stil, vel nærmest nygotik med renæssance­elementer.

arkitekt Knud Bonnichsen i Næstved

ombygning:

2/7 2018