arkitekt Hugo Holkjær i Næstved

sammen med arkitekt Erik Weitemeyer:

om- og tilbygninger

om- og tilbygninger sammen med Erik Weitemeyer:

14/2 2009