arkitekt Svend Jensen i Næstved

alle for tømrermester Chr. Jensen

arkitekt Chr.P. Jespersen i Næstved

også tømrermester i Næstved

sandsynligvis også:

arkitekt Helge Jørgensen i Næstved

Tegnestuen Apostelgaarden, Riddergade 5, Næstved

om- og tilbygning

Se også Birger Nordsted-Jørgensen hos hvem Helge Jørgensen var ansat fra 1971, kompagnon fra slutningen af 70'erne til udgangen af 1984.

9/10 2018