arkitekt Georg Kretz i Næstved

1810-57, i Næstved 1833-57

måske

restaureringer / ombygninger

Københavneren Johan Georg Kretz blev Næstveds første uddannede arkitekt. Han flyttede til byen straks efter afsluttet uddannelse 1833. En akvarel med Næstved-motiv fra ca. 1830 viser tidligere tilknytning til byen. Han fandt straks ansættelse som forstander og lærer ved Næstved Tegne- og Skriveskole, nu teknisk skole, en post han beholdt til sin død 24 år senere, fra 1841 suppleret med stillingen som tegnelærer ved Herlufsholm, fra 1851 også direktør ved Musik­foreningen. Kretz var desuden tegner og akvarel­maler.

Det kneb mere med opgaver som arkitekt. Kretz antages at have fået opført et antal huse i Næstved. Men hvis det er rigtigt er de ikke identificeret, bortset fra det første asyl i Grønnegade 1841, nedrevet 1888.

Pastor Thomsen der havde grundlagt Tegne- og Skrive­skolen i 1832 og ansat Kretz, sad også i Direktionen for den Osten­feldtske Stiftelse. For denne tegnede Kretz udkast til Sortebrødre­gårds afløser, men det færdige hus svarer ikke til kendte udkast. Alligevel krediterer F. Michelsen rimeligt nok Kretz for huset. Endnu mere tvivlsom er købmands­gården på hjørnet Østergade, Riddergade. Her kender vi en tegning af Kretz fra 1837, men den viser ikke det hus der faktisk blev bygget.

Kretz restaurerede Sct. Peders Kirke som konduktør for N.S. Nebelong og var med til at fuldføre Skole­bygningen på Herlufs­holm som stand-in for F. Meldahl. Det kan ikke afgøres i hvor høj grad han har præget resultaterne.

Et vildt gæt kunne være Vinhusets nordfløj, samtidig med Herlufs­holms Skolebygning og med lignende gavle i nyrenæssance.

1838 engagerede byens havnevæsen Kretz til at tegne bebyggelses­planen for det nye Karrebæks­minde på Longshave. Hans arbejde er ikke bevaret, og det kan vel være svært at bestemme dets betydning. 1847 arbejdede han igen for byrådet, nu med et udkast til en ny Østerport. Den blev aldrig ført ud i livet på grund af stridig­heder mellem by og stat om finansiering, 1851 blev den uaktuel da byportene i stedet blev sløjfet.

Alligevel vedblev Kretz at kalde sig arkitekt. Hvis de her viste huse er hans, repræsenterer han klassicismen, men med forfriskende historicistiske detaljer.

arkitekt Eske Kristensen i Næstved

f. 1905

Alle tre er egentlig dele af samme byggeri, opført 1961 for forsikrings­selskabet Baltica, men de fremtræder så varieret at jeg viser dem alle her.

tømrermester Alb. Larsen i Næstved

Ndr. Farimagsvej 12 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal

arkitekt Flemming Mejneche i Næstved

restaureringer for Næstved Kommune

arkitekt Carl Johan Nienstædt i Næstved

ombygninger

14/1 2017