arkitekt Gustav Petersen i Næstved

om- og tilbygning

arkitekt Sigurd Petersen i Næstved

om- og tilbygning

arkitekt Alex Poulsen i Næstved

København

Restaurering og ombygning

begge for Justitsministeriet

arkitekt Frank Rasmussen i Næstved

restaurering

2/6 2009