arkitekt Johs. Tidemand-Dal i Næstved

1882-1961, egen tegnestue i Næstved fra 1910

Bakkegården sammen med Knud Andersen

villaer

restaureringer, om- og tilbygninger

som konduktør for københavnske arkitekter

Johs. Tidemand-Dal er nyklassicismens mand i Næstved, også selv om han begyndte som historicist af den national­romantiske slags og senere byggede huse i behersket funktionalisme. Hans kapel er i mine øjne et fornemt arbejde. Med sin plan for Gallemarks­kvarteret 1911-12 greb eller snarere foregreb han bevægelsen Bedre Byggeskiks ideer, senere stemplet som reaktionære af de yngre funktionalister. Tidemand-Dal er nok den arkitekt der har præget Næstved mest. Hans arbejde er velbelyst fordi hans arkiv er bevaret i Næstved Museums Bygnings­registrering.

Tidemand-Dal var københavner, men nedsatte sig straks efter endt uddannelse i Næstved. Han følte sig ikke just budt velkommen af byens håndværks­mestre, der var vant til at tegne deres huse selv. Det nye opblomstrende villa­byggeri og arbejde for DEFOR og kommunen satte ham i gang, efterhånden byggede og ombyggede han et hav af huse i Næstved. Jeg er langtfra sikker på at have identificeret alle i byens centrum. Dertil kommer et antal villaer i periferien. Han står også for en del huse på Møn, især i Stege.

12/5 2018