arkitekt Kristoffer Varming i Næstved

1865-1936
kgl. bygningsinspektør 1923-36

færdiggjort af hans efterfølger Kaj Gottlob

restaurering

arkitekt Jens Chr. Varming i Næstved

restaurering

arkitekt Jens Vestergaard Jensen i Næstved

Fra 1951 egen tegnestue i Næstved som han overtog efter Knud Andersen

sammen med Alfred Christensen:

Præstøvej 57A efter forarbejde af Knud Andersen der ikke synes at have præget resutatet

restaurering, om- og tilbygning:

arkitekt Frederik B. Wilsbech i Næstved

1844-1907, egen tegnestue i Næstved fra ca. 1879

ombygning

som konduktør for københavnske arkitekter

Fr. Wilsbech var ikke akademiuddannet, men uddannet som tømrer og tegner. Han er historicismens mand i Næstved. Han har bygget et hav af huse i byen. Jeg har nok kun identificeret en del af dem.

Wilsbech tegnede også Nandrups gård (bygget 1893), så at han 1900-1936 havde 3 store rødstens­ejendomme på Axeltorv. Desuden villaen Kildemarksvej 56 (1897).

Weilbachs Kunstnerleksikon krediterer også Wilsbech for Wittes Stiftelse. Det er næppe rigtigt.

28/1 2017