Axeltorv 7-10, 1860'erne

Axeltorv 7-10, 1860'erne
1860'erne, ukendt fotograf, original i Næstved Museum

T.v., nu Axeltorv 7, Hornemanns Gård, så Fugledes* gård, nedrevet 1899 og erstattet af købmand L.P. Ferdinands* Gård. Derefter Kirkestræde. Så følger

Axeltorv 8-10

Nr. 8 og 9 havde i lange perioder samme ejer: 1780'erne - 1863 (med et kort mellem­spil o. 1850) og igen siden 1919. Folke­tællinger skelner først mellem dem 1834-.

Nr. 9 og 10 var 1 ejendom - ca. 1780, gård med ved­liggende hus (brandtaks. 1761). Folke­tællinger lister dem samlet under den fælles matr. 145 til og med 1840 og igen 1855.

Det gør det svært at adskille deres historier, men jeg forsøger:

Axeltorv 8

kender vi tilbage til 1682, da med toetagers forhus i bindings­værk. Ger var skomageri o. 1736-81, sidst ved Jacob Salomon. 1781 eller kort efter købte byfoged og kancelliråd Evald Wulf* både denne gård og nabo­gården t.h. Kort efter over­tagelsen om- eller snarere nybyggede Wulf forhuset med grundmuret facade og efter tidens barok gebrokkent tag, altså mansardtag. Det stod til 1919.

Her var købmands­handel senest 1817 - 1900, først af den traditionelle, altsælgende slags, fra 1867 manufaktur­handel:

1909 - mindst 1916 var her Uldvare­forretningen Thor ved Jens Lund-Jensen*, tilflyttet fra Ramsherred 15, fraflyttet til Ramsherred 25. Han boede her også med familie, men ikke tyende eller personale. Dagny Marie Christensen huskede mange år senere: Fru L.-J. passede gerne forr., for L.J. gik ud på landet og handlede som uldjyde, med sækken på nakken.

Fra senest 1901 var her Landmands-Hotel

Axeltorv 9

Wulfs* Gård, nu Axelhus, forhøjedes ved en ombygning 1891 hvorved fonti­spicen og masard­taget med kviste gik tabt.

Her var bageri i baghuset, konditori i forhuset og brød­forretning i kælderen, men bagerfamilien boede i perioder i nr. 8: fra senest 1845 bagermester Christian F. Struer der 1854 anlagde Næstveds Damp- og Veirmølle og blev møller. Derefter bagermester Johan Julius Heuchendorff (d. 1866), tilflyttet fra Holsten; 1860 bestod hans husstand af fruen, 5 børn, 1 ugift svend, 2 lærlinge, 2 tjeneste­piger og fruens bror, i alt 13 personer; det er nok ham og en svend der poserer foran porten; enkefru enke Jensine Heuckendorff (nu med -ck-) videreførte forretningen -1883, ældste søn C. Heuckendorff erhvervet, omkring 1888 i Grønnegade, omkring 1904 igen på Axeltorv; hans kone Margrethe døde 1949 i en alder af 94.

Mere om gårdens historie.

Axeltorv 10

helt t.h. var fra ca. 1600. Her havde urmager Jean Daniel Tissot* værksted senest 1810 - død 1821. Det blev videreført af enken Charlotte Tissot (eller Thisot) - død 1862. 1845 omfattede den da 60-årige enkemadams husstand sønnen Carl Frederik, 35 og ugift, der var urmager og videreførte forretningen - død januar 1866, to voksne ugifte døtre, en urmagers­svend, en tjeneste­pige og en logerende enke. 1866 købte købmands­firmaet Anthon F. Wulff* & Co. huset på auktion, 1869 om- eller nybygget de det i grundmur. Her var boghandel 1869-2018.

23/12 2019
7: 200, gl. 144
8: 226, gl. 148
9: 225, gl. 145a
10: 224, gl. 145b
11: 223, gl. 146