Axeltorv 10
28/3 2002 kl. 12.50, © pelo

Axeltorv 10

Huset går i sin kerne tilbage til ca. 1600, men 1869 nedrev ejeren, købmands­firmaet Anthon F. Wulff* & Co. der købte huset på auktion i april 1866 og stadig ejede det 1870, renæssance­facaden i bindings­værk. Den nye facade stod længe i rå mursten med pynte­gesimser over 1. sals vinduer.

I det gamle hus havde urmager I.D. Tissot* værksted senest 1810 - død 1821. Det blev videreført af enken Charlotte Tissot, også stavet Thisot, - død januar 1862. 1845 omfattede den da 60-årige enkemadams husstand sønnen Carl Frederik, 35 og ugift, der var urmager og videreførte forret­ningen - død januar 1866, to voksne ugifte døtre, en urmager­svend, en tjeneste­pige og en logerende enke.

Georg Christensens Boghandel blev grundlagt 1851 af Hugo Bloch* i Torvestræde 2. Efter noget omflakken på Axeltorv flyttede den straks 1869 ind i det nye hus her. 1971 udvidede forret­ningen bagud, 1991 ind i Axelhus (1 side tilbage). Den roste sig af at have Næstved ældste butiksskilt, fra 1914.

boghandel

Aarsleffs boghandel
1896, af ann. i Næstved Tidende 13/9

grundlagt 1851, her i huset 1869-2018. Ejerne har fra begyndelsen boet ovenpå- en livsform der tidligere var almindelig, men nu næsten er forsvundet:

Butiksfacaden fra 1869 havde rundbuer over dør og over 3 vinduer. Den moderniserede Aarsleff 1896 som vist. Vel for at fejre det fik han lavet tegningen.

----
Litt:
F. Michelsen: 125 år blandt bøger og borgere i byens midte, udg. af Georg Christensens Boghandel Aps, Næstved 1976

24/12 2019
224, gl. 145b