Sct. Peders Kirkeplads 1, Kirkestræde 2-4, Axeltorv 8-11

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Kirkepladsen er anlagt i middel­alderen som Sct. Peders Kirkegård, Tingstedet (foran nr. 1) og Axeltorv. Hen i 1700-tallet blev heste­markedet ved siden af til Axeltorv, 1826 blev kirke­gården lukket, dens mure blev revet ned i 1840'erne.

Det ganske korte Kirkestræde, tidligere også Torvegade, forbandt tidligere det gamle Axeltorv (Kirke­pladsen) og Hjultorv. Det gør den for så vidt stadig, men i middel­alderen løb den langs Gråbrødre­klostrets (franciskanernes) kirkegårds­mur. Derfor er den modstående husrække langs

Axeltorv torvets eneste gamle. Da klostret efter reformationen gradvis blev revet ned, sidst kirken 1553, kaldtes pladsen Heste­markedet. Den henlå længe uden brolægning og ret øde, kun med en brønd i midten. Efterhånden blev den byens centrale plads og overtog sit navn fra Kirke­pladsen. Bilismen gjorde den til parkerings­plads, 1957 blev den endda gravet op og en underjordisk parkering blev anlagt, også til sikrings­formål, desuden en benzintank. Nu er den fodgænger­område. Der er velbesøgte torvedage med godt udvalg onsdag og lørdag formiddage.

Apotekerstræde blev anlagt 1980 sammen med Axelhus­parkeringen.

Kødtorvet 1870

Kødtorvet 1870
udsnit af postkort 1870, ukendt fotograf

Hen ved midten af 1800-tallet kaldtes denne del af pladsen Kjødtorvet, vel fordi der holdtes kreatur­marked her indtil kirke­inspektionen 1873 opfordrede byrådet til at finde et andet sted, og markedet flyttedes til det senere Teatergade.

Kirke­pladsen 1 med det dobbelte forhus blev om- eller nybygget i grundmur og forhøjet med en etage efter 1876, det høje t.h. før 1935, det lave t.v. 1962. 1870 drev Jacob Hansen garn-, tråd og broderi­handel her, antagelig t.h. Vist t.v. forsøgte N. Baggers* Enke sig det år med en detail­handel; fra senest 1891 var der beværtning.

1870 ejede malermester og direktør i Industri­banken E.F. Kann* hjørne­gården Kirkestræde 4. Han boede selv på kvisten. Måske stod han for stue­etagens rundbuede vinduer som kom på mode ved den tid. I stueetagen boede bogbinder E. Kauth* og mode­handlerske Laura Larsen*, i kælderen værtshus­holder Hans Madsen.

Foran huset ses en offentlig brønd med pumpe; andre stod på Hjultorv og hjørnet Østergade Krumport. Næstved fik sit vandværk 1888, men pumperne blev nok stående en tid endnu - ikke alle sluttedes straks til den den nye offentlige vand­forsyning.

26/12 2019