Sct. Peders Kirkeplads 1

Sct. Peders Kirkeplads 1
3/4 2002 kl. 14.29, © pelo

2 huse er blevet til et. De 2 tidligere bindingsværks­huse kan følges tilbage til 1736. De smeltede gradvis sammen o. 1800 og blev nybygget i grundmur og forhøjet med en etage efter 1876

1980 fik begge halvdele højt tag med indfældede altaner ved samme arkitekt. Huset blev istandsat 1990-91.

1682 lå her et bindingsværks­hus på 9 fag i 2 etager. Det er 1736 afløst af to: t.v. fire fag i to etager, t.h. seks fag i to etager. Det venstre er 1761 vokset til fem fag, men har mistet overetagen - som adskillige af Næstveds huse på den tid. Hermed har de nået den nuværende grundplan og højdeforskel og står ret uændrede det flg. ca. halvandet århundrede, kun renoveres huset t.h. 1805 for kancelliråd og borgmester Evald Wulf* der ejede dem begge o. 1791-1811 og samlede dem til én ejendom.

Omkr. 1736-53 ejede Bartholomæus Cortnum, organist ved Sct. Peders Kirke, gården t.h., som han beboede med frue, tre børn og tjeneste­pige. 1761 sad enken tilbage.

Kancelliråd Wulf boede selv i sin anselige gård lige om hjørnet, men han ejede flere ejendomme til udlejning. Typisk for den tids integrerede by var klientellet ganske blandet. 1753 da Evalds far Jonas Wulf forbigående ejede huset t.v., finder vi der consumptions­betjent Brix Rasmussen med familie og "Ambrosius, hvis profession det er at betle, hvis hustru ernærer sig ved at spinde". 1787 bor kobber­smed Sigvardt Neergaard med kone og tjeneste­pige her, 1801 handels­mand Magnus Bernhardt Siemsen med familie og tjeneste­pige - samtidig med Joseph Le Gros, fransk sprog­mester, og Georg Zoëga, klaver-informatør.

Her var spækhøker senest 1827 - 1850/51

der begge ejede gården. 1851 købte købmand (især manufaktur­handler) Jacob Hansen (d. 1885) den af boet efter Lars Christensen. Jacob Hansen brugte gården til udlejning, han boede og drev manufaktur­forretning henne i nr. 3. Han gik fallit i slutningen af 1866. Alligevel åbnede han året efter her i gården en garn-, tråd og broderi­handel som han drev -1880.

T.V. var der beværtning 1891 til mindst 1920, ved Anders Petersen, tilflyttet fra Skomager­rækken 8, 1891 til hans død 1906.

Omkr. 1923-49 var der Foto-Amatøren t.h. med både foto­forretning og atelier, indtil mindst 1945 ved professionelle fotografer:

Svend Nielsen åbnede sin møbel­forretning her 1952. 1960 udvidede han med med en nybyging ved siden af, Vinhus­gade 2, 1964 igen i nr. 12. Svends Møbler flyttede ned på havnen i 1970 og afløstes her samme år af FONA der 20/4 1988 flyttede til Ringsted­gade 9. 29/2 1992 fulgte damemode­huset Tres Chic, senere Vinhusgade 5. Siden 2002 er her restaurant, siden 2013/14 med ny træterrasse foran.

Ovenpå:

Nu er der lejligheder, attraktive med udsigt til Sct. Peders Kirke, Boderne, Suså og havnen.

Kirkepladsen 1, nedrevet baghus
4/9 2001 kl. 17.17, © pelo

baghus

En skiftende masse af side- og baglænger er nu helt ryddet, denne sidste rest 2002. Den tilhørte o. 1890-1911 naboen, snedker­mester Ypkendanz* (2 sider frem), der lejede den ud til smedje uden beboelse.

Fra 1810 nævnes også locum, men intet om brønd med pumpe - der stod en offentlig foran huset i skellet til naboen t.h.

16/12 2019
203, gl. t.v: 153, t.h.: 152