Kirkestræde 2
13/6 2004 kl. 13.40, © pelo

Kirkestræde 2

traditionelt men usystematisk kaldt Kirkestræde 6

Snedker Fr. Ypkendanz* kom til Næstved fra kongeriget Hannover 1864, ikke noget gunstigt år for en tysker i Danmark, men han klarede sig fint, nedsatte sig som mester 1868 på hjørnet Ramsherred Nygade. Han fik efter­hånden store bygge-, istandsættelses- og restaurerings­arbejder. 1890 boede han i sidehuset med familie, tjeneste­pige svend og 4 lærlinge, heraf en søn. I 1890'erne tog sønnen Carl F.V. Ypkendanz (1869 - 1939) over. Han lagde hoved­vægten på møbler. Familien boede her også, gennemgående med tjenestepige og en lærling eller to. 1918 indtrådte tredje generation, Tage F.N. Ypkendanz (f. 1895) i firmaet og førte det videre til ophør 1957.

Her var købmands­forretning 1874 eller kort før - 1919:

Ovenpå havde 2 senere fremtrædende advokater deres første kontor

T.h. var der 1925-63 slagter- og viktualie­forretning, ved Jens Peter Elvang, søn af værkfører Rs.Chr. Elvang - død 1945, så enkefru Karen Elvang. De boede her også.

Ypkendanz blev afløst af Dansk-Svensk-Staal A/S, der flyttede herhen, da Satterups* Gård blev revet ned 1957. 1963/64 overtog den også den viktualie­forretningens lokale og byggede ny forretnings­facade. Midt i 1990'erne blev den afløst af en dametøjsbutik.

den tidligere gård

med forhus i bindingsværk af nogenlunde samme omrids kan følges tilbage til 1682. Endnu 1736 var det pakhus. I ældre tid var det almindeligt med erhverv til gaden og bolig bagtil.

Omkr. 1736-61 ejede og beboede overformynder Michael Schorler gården, så fulgte byskriver Willads Lynge og o. 1781-1801 handelsmand Christian Stenicke, o. 1810 hans enke, o. 1827 løjtnant Stenicke, måske en søn. Så blev der værthus, også her, o. 1834 ved billard­holder Svend Nordberg.

Fra senest 1845 var her farveri ved Thor Chr. Obel*. Han boede her med familie, husjomfru, 2-4 tjeneste­karle, et par tjeneste­piger og 1-2 farver­svende, 1860 også en farver­dreng på 16. 1873 gik han fallit, gården kom på tvangsauktion. Køber var snedker­mester Ypkendanz der rev den ned og byggede nyt.

Tyende er oftest unge ugifte, mest piger. Således ikke her i huset. Hos Stenicke (59) og fru Johanne (62) finder vi 1787 Ane Dorthe Lindholdt, 45, ugift. 1801 er Johanne væk, Ane Dorthe er avanceret til hustru og de har fæstet en ny stuepige, enke på 46. Ane Dorthe arver huset kort efter. Også farver Obel holder sig 1860 en midaldrende husjomfru.

Også på anden måde er beboerne lidt atypiske: 1787 bor Mariane von Bülow her med indtaget fattigbarn Ana Lampregt (10) og tjeneste­pige. Skønt kun 33 er Mariane enke, efter justitsråd von Bülow, Vestindien. 1840 er her to husstande. Den ene er toldbetjent Gries med kone og to børn, ingen tjeneste­folk - dengang en ufuldstændig husstand, nu en kernefamilie. Den anden består af ene kvinder: ungdoms­lærerinde Hanne Irgens, 48 og ugift, med en tjenestepige på 17 og asyl­bestyrerinde madam Föns, 55 og enke, med datteren Augusta på 20 og en tjenestepige. Fem år senere er damerne Föns væk, frk. Irgens er her stadig, med samme tjenestepige.

18/12 2019
227, gl. 149