Kirkestræde 4
2/4 2002 kl. 14.39, © pelo

Kirkestræde 4

hjørnet af Kirkepladsen (t.v.), Den Meulengrachtske Gaard, biedermeier, bygget 1847 for exam.jur., boghandler Meulengracht*. Facaden er ændret et par gange, men ligner nok nu den oprindelige. Det er et eksempel på huset med det knækkede hjørne. I begyndelsen af 1990'erne lod vinhandler Jens Steffen Hansen huset restaurere ved arkitekt Palle Kaustrup, Ebberup.

Forgængeren fra før 1753 var en trelænget bindingsværks­gård med to gadelænger i to stokværk (etager) og staldlænge bagtil, en statelig gård for holdne folk:

Det var stadig et stateligt hus i 1850. Oberstløjtnant Gustav Johan Breikovold var enkemand med to døtre. Det krævede ikke kun tjeneste­karl og tjeneste­pige, men også en guvernante, endda fra holstenske Altona, monarkiets næststørste og mest avancerede by. Jævnere folk klarede sig med en barnepige fra Holme Olstrup. Omkring 1857 havde læge J. Curjel bolig og praksis her.

Malermester og direktør i Industri­banken E.F. Kann* ejede gården 1866-73. 1870 boede han selv alene i kvist­lejligheden, tilflyttet fra Ringstedgade 14. Han solgte til manufaktur­handler Fritz Borella der drev forretning overfor.

værtshus

har der været i de fleste af byens huse, her fra senest 1857 i den høje kælder på hjørnet:

Næstveds første boghandel senest 1847 - 1862

Bogbinder Emil Kauth* åbnede forretning mod Kirkestræde oktober 1862. Han solgte også papir, galanterivarer, legetøj og almanakker. 1875/76 flyttede han til Hjultorv 3 hvor forretningen fortsatte til 1929/30.

vinhandel

George Lorange* åbnede vinhandel en gros & en detail 2/6 1871 i Fixhus. April 1876 flyttede han til Dania, 8/10 1878 hertil hvor forretningen stadig er. Der var skænkestue i kælderen og ovenpå restaurant med smørrebrød og kolde retter; beliggenheden var fin lige ved posthuset med diligence­station. Lorange ejede gården senest 1877 - 1906 og boede her o. 1880. Hen ved 1890 byggede han sig en villa ude ved Præstøvej, 1890 boede hans forretnings­bestyrer Sophus Carl Jørgensen her med en lærling og en karl. 1/12 1893 afstod Lorange forretningen, 1902 blev den overtaget af Axel Jørgensen (1874 - 1956), der privat boede i Ringstedgade 40 senest 1916 - 1934/35. Her i huset boede vinkyper Georg Jørgensen 1925-47/48. 1933 overtog J. Steffen Hansen firmaet. 1996 indtrådte 4. generation Steffen Hansen i det. Forretningens web-sted fortæller også dens historie.

isenkram

andre

Bagest mod Kirkestræde (t.h.)

huset 1894

huset 1894
29/11 1894, af ann. i Næstved Tidende

men ellers står huset temmelig som dengang. De rundbuede vinduer i den høje stueetage der kendes fra o. 1870 var vel ikke oprindelige og var væk igen her 1894.

1894:

detalje

Kirkestræde 4
4/9 2001 kl. 11.26, © pelo

17/12 2019
228, gl. 151