Stibroen

Ved Stibroen
14/4 2007 kl. 16.34, © pelo

bygget 1999-2000 (indviet 13/11) ved arkitekterne Andersen og Sigurdsson for Næstved Kommune i samarbejde med Vej­direktoratet, Trafik­ministeriet og Bane­styrelsen. Huset rummer cykel­stald og cykel­værksted.

1904 beklagede Næstved Tidende: Vi havde ventet at der på finans­loven havde været et forslag om anlæg af en tunnel fra Kildemarks­vejen, således at færdsel over sporene mellem de frem­brusende tog kunne undgås. Problemet blev afhjulpet med Rampen og under­føringen Nordre Farimags­vej - Hvede­vænget 1919-21, men altså først rigtig løst i 2000.

Banegårdspladsen 3

Banegårdspladsen 3
2/4 2005 kl. 13.47, © pelo

Indtil 1990 Farimagsvej 37, bygget 1977-78 for DSB til "central­apparat", toiletter (bagside mod perron), DSB Rejse­bureau, Næstved Taxa og Næstved Turist og Erhvervs­service. Cykel­parkering i kælderen. En grillbar foran gavlen t.h. åbnede straks efter opførelsen, men blev fjernet sommeren 2004.

Næstved Taxa flyttede januar 1978 fra Ramsherred 4 til det endnu ikke færdige hus her. 13/3 fulgte DSB Rejse­bureau, hvis Næstved­afdeling startede 1956 på Axeltorv. Begge flyttede hertil fra Ringsted­gade 21. Turist­kontoret flyttede midt i 80'erne videre til Den Gamle Borgmester­gård, rejse­bureauet flyttede 12/12 2005 til stations­bygningen (1 side frem). Planerne for fornyelse af banegårds­pladsen foreslog først nedrivning, men i stedet flyttede DanBolig ved ejendoms­mægler Allan Hansen herhen fra det nedrevne Farimagsvej 31.

Stoppestedet

Stoppestedet
23/7 2012 kl. 16.37 © pelo

Banegårdspladsen 10, bygget i begyndelsen af 2011 (indviet 19/4) ved arkitekt Erik Rask Larsen for Sophienberg Ejendoms­udvikling

Huset har ikke været nogen særlig succes:

tidligere

benzintank m.m.
foto 1962, John Jensen (Skoda-John)

var der omtrent her,Farimagsvej 39, benzin­tank o.1927-28 ved Søren Hansen, tilflyttet fra Farimagsvej 47, fraflyttet til Farimags­vej 18. 1930 byggede Vald. Handberg jun. (1902-64) nyt hus på pladsen og med Shell-tank med mekaniker­værksted, og yderligere et par forretninger i den rummelige funkis­kasse

1965 købte Dansk Shell ejendommen af Handbergs arvinger med planer om fornyelse af anlægget men afstod efter henstilling fra kommunen. Det meste af bygningen blev revet ned 1972, tanken lukkede 10/8 1973 som indledning til en omlægning af banegårds­pladsen.

18/1 2020