Farimagsgården

Farimagsgården
11/9 2006 kl. 13.19, © pelo

Farimagsvej 19-21, bygget 1968-69 ved arkitekt Knud Andersen for Ejendoms­selskabet Farimags­gården A/S med deltagelse af bl.a. Næstved Diskontobank: 60 små lejligheder med specielt sigte på enlige og vel også på pendlere. I 60'erne blev ugifte en almindelig forbruger­gruppe, også på boligmarkedet.

Farimagsvej 21 ca. 1909
ca. 1909, udsnit af postkort, ukendt fotograf

tidl. Farimagsvej 17-21

hvoraf nr. 21 ses t.v., var bygget 1888-89 for sigte­fabrikant Ditlev Poulsen*, 3 rødstens­længer af samme type som samme bygherres som Ndr. Farimags­vej 2 (1 side tilbage), nr. 21 (billedet) dog i 3 etager. De rummede lejligheder, 1911 boede her 71 personer, overvejende arbejder­klasse.

Efter Poulsens død 1893/94 ejede hans svigersøn, fhv. mejeri­bestyrer, gårdejer Jens Christensen husene. Han solgte 1898 nr. 17 til maler­svend Hermann Jensen*, Brandt­sgade, der etablerede sig som mester her med bolig i forhuset og værksted i et sidehus. Fra 1906 ejede han alle 3 ejendomme. 1913 byggede han sig en villa i 2½ etager ved arkitekt Ludvig Beldring* i baghaven til nr. 17. Han ejede husene og boede i villaen bagved - død 1939; enkefru Frederikke boede her -1941/42 hvorefter hun flyttede til Køben­havn og 1943 solgte alle 4 huse til murer­firma brdr. Andersen.

1906 søgte Hermann Jensen om borgerskab også som detail­handler. Det bevilgede byrådet mod­stræbende i erkendelse af at man ikke kunne hindre det i betragtning af Jensens store antal lejere. Driften af Farimags­vejens Kolonialhus (billedet) i et tidligere brød­udsalg i nr. 21 overlod han til sin svoger Ludvig Sørensen. Der var igen brød­udsalg o. 1916 ved Ellen Nielsen hvis mand var svend hos bagermester Egeberg*, konfekt­forretning o. 1924-29 og igen brød­udsalg o. 1943-60. Urmager Rudolf Pedersen boede og havde værksted / butik i nr. 17 o. 1933-56.

I baggrunden nr. 23-33 (1 side frem). Jeg gætter på at parret foran hjørnet er maler­mesteren med frue, flankeret af svoger og børn. Så tæt kunne købmands­forretninger ligge. Pengene var små, og køle­skabet var ikke opfundet, så folk købte ind dagligt i små mængder.

Nedrevet 1966.

13/1 2020
17: 99b,c
19: 99g
21: 99h,k