Farimagsgården

Farimagsgården
11/9 2006 kl. 13.19, © pelo

Farimagsvej 19-21, bygget 1968-69 ved arkitekt Knud Andersen for Ejendoms­selskabet Farimags­gården A/S med deltagelse af bl.a. Næstved Diskontobank: 60 små lejligheder med specielt sigte på enlige og vel også på pendlere. I 60'erne blev ugifte en almindelig forbruger­gruppe, også på boligmarkedet.

tidl. Farimagsvej 17-21

var rødstenslænger af samme type som Ndr. Farimagsvej 2 (1 side tilbage), nr. 21 dog i 3 etager. De var bygget 1888-89 for sigte­fabrikant Ditlev Poulsen*. De rummede lejligheder, 1911 boede her 71 personer, overvejende arbejder­klasse.

Efter Poulsens død 1893/94 ejede fhv. mejeri­bestyrer, gårdejer Jens Christensen husene. Han solgte 1898 nr. 17 til malersvend Hermann Jensen*, Brandtsgade, der etablerede sig som mester her med bolig i forhuset og værksted i et sidehus. Fra 1906 ejede han alle 3 ejendomme. 1913 byggede han sig en villa i 2½ etager ved arkitekt Ludvig Beldring* i baghaven til nr. 17. Han ejede husene og boede i villaen bagved - død 1939; enkefru boede her -1941/42 hvorefter hun flyttede til Køben­havn og 1943 solgte alle 4 huse til brdr. Andersen.

1906 eller kort efter etablerede Hermann Jensen Farimags­vejens Kolonialhus i et tidligere brødudsalg i nr. 21; driften overlod han til sin svoger Ludvig Sørensen. Der var igen brødudsalg o. 1916 ved Ellen Nielsen hvis mand var svend hos bagermester Egeberg*, konfekt­forretning o. 1925 og igen brødudsalg o. 1943-60. Urmager Rudolf Pedersen boede og havde værksted / butik i nr. 17 o. 1933-48.

Farimagsvej 23-25

Farimagsvej 23-25
11/9 2006 kl. 13.22, © pelo

bygget 1902 af tømrer­mester, entreprenør Carl Jensen* der samme år havde købt grunden af Daases* Sønner og straks afhændede de færdige tvillinger:

I nr. 23 (t.v.) var der detail­handel med urtekram og viktualier senest 1904 - 1980

Frisør­salonen Klip Fisk var her 1995-2012. I lejligheden ovenpå åbnede fru Hedvig Rasch en privat børnehave 1931.

Bøssemager Nielsen ejede stadig nr. 25 (t.h.) 1916 men boede her vist aldrig. Der var butiks­lokale i de to fag til højre indtil ca. 2004,

Stueetagen fik så 4 sprosse­vinduer ligesom førstesalen.

Farimagsvej 27-29

Farimagsvej 27-29
14/11 2001 kl. 11.50, © pelo

dobbelthus bygget 1888 af murer Hans Christensen der ejede nr. 29 (t.h.) - mindst 1925 og boede her o. 1890-1916. Ændringer

Enkefru Emilie Mathiesen ejede nr. 27 (t.h.) o. 1890 - 1922. Hendes søn Otto Fr. Mathiesen var snedker boede og havde værksted og ligkiste­lager her o. 1923-38, efterfulgt af snedker­mester E. Johansen o. 1939-63.

Huset har lang tradion for vognmands­virksomhed, 1924/25 - mindst 1949 V.I. Mørkeberg med Drosker og Lillebiler og i den tunge afdeling, også fragtmænd, først L. Ibsen, o. 1934 R. Rasmussen, tilflyttet fra nr. 47, fraflyttet til sit nye nr. 38. Her var fodklinik o. 1949, dengang ved Ketty Christiansen, og stadigvæk eller igen fra senest 2001. Blikkenslager­firmaet Christensen & Rasselnberg, som også kendes fra Ringstedgade 36, var her o. 1949-77, med værksted i baghuset:

Farimagsvej 27-29
5/9 2001 kl. 14.15, © pelo

Enkefru Mathiesen lod 1922 arkitekt Ludvig Beldring bygge et baghus, vel til værksted for sønnen (ovenfor). Det fik sit nuværende omrids 1943 da snedker­mester E. Johansen tegnede det til sig selv, men måske stod det først færdig 1957. Det er ændret flere gange, sidst 1985 ved arkitekt F. Gerth, Aalborg, for hånd­skomager­mester N.J. Sørensen (3 klub­værelser på 2. sal) og 2003/04 ved arkitekt Henrik Sørensen for malermester Finn Petersen (3 klubværelser på 1. sal).

E. Johansen havde møbel­snedkeri her o. 1943-63, o. 1948 også på Præste­marken. 2003 flyttede maler­mester Finn Petersen hertil fra nabohuset (1 side tilbage).

Farimagsvej 31

Farimagsvej 31
11/9 2006 kl. 13.24, © pelo

bygget 1988-89 ved arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, Ringkøbing, for Maycon Byg A/S. Da nabohuset t.h., nr. 33, december 1999 faldt til fordel for Banegårds­pladsen og Stibroen (2 sider frem), blev gavlen her stående i rå beton­elementer, uden skalmur, indtil også dette hus blev revet ned for en udvidelse af banegårds­pladsen december 2008 - knap 20 år er en kort levetid.

5/10 1990 åbnede DanBolig ved ejendoms­mægler Allan Hansen her. Op til nedrivningen flyttede han hen i Banegårds­pladsen 3. Pizza Special ved Mehan Hafezi var her mindst siden 1993.

Forgængeren var et mindre 1½-etages hus med baghus, bygget 1871-72 af tømrer Peder Nielsen. Musik­direktør Poul Hansen ejede og boede i huset o. 1880-1916, efterfulgt af sønnen Hans Hansen o. 1921-35.

26/3 2016