Farimagsvej 31

Farimagsvej 31
11/9 2006 kl. 13.24, © pelo

bygget 1988-89 ved arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, Ringkøbing, for Maycon Byg A/S. Da nabohuset t.h., nr. 33, december 1999 faldt til fordel for Banegårds­pladsen og Stibroen (2 sider frem), blev gavlen her stående i rå beton­elementer, uden skalmur, indtil også dette hus blev revet ned for en udvidelse af banegårds­pladsen december 2008 - knap 20 år er en kort levetid.

5/10 1990 åbnede DanBolig ved ejendoms­mægler Allan Hansen her. Op til nedrivningen flyttede han hen i Banegårds­pladsen 3. Pizza Special ved Mehan Hafezi var her mindst siden 1993.

Forgængeren var et mindre 1½-etages hus med baghus, bygget 1871-72 af tømrer Peder Nielsen. Musik­direktør Poul Hansen ejede og boede i huset 1875 - død 1918, efterfulgt af sønnen Hans Hansen o. 1921-35.

Farimagsvej 33

Farimagsvej 33 ca. 1906
udsnit af postkort ca. 1906, ukendt fotograf

bygget 1901 ved arkitekt Georg E. Andersen*, der kopierede arkitekt Wilsbechs* kviste fra Ferdinands* Gård og Krumport 2, for fhv. skomager­mester Carl Christian Nielsen*. Nedrevet ca. 2003 for mere bangegårds­plads.

Arkitekten boede her selv o. 1906-11. Bygherren købte grunden her 1900 og ejede huset -1917. Han boede her selv, tilflyttet fra Ramsherred 15. Maler­mester Frands Larsen købte huset 1918 og flyttede hertil fra Farvergade 3. Han boede her - død 1934/35, hans enke Anna og hans søster Harriet stadig 1948.

Farimagsvej 35

Villa Banely, 2½ etager med 2 lejligheder, bygget før 1901, nedrevet 1999 for Stibroen.

Her boede o. 1901 jernbane­restauratricen enkefru Christensen der også ejede huset, o. 1911-16 jernbane­restauratør Jens H. Bruun*, 1916 med kone, kokkepige og tjeneste­pige, tilflyttet fra Grønnegade 5 hvor han havde været snedker­mester. 1920 - mindst 1960 ejede tandlæge Stefana Andresen huset hvor hun boede og havde klinik. Den Alternative Kosmetolog­skole med Næstved Hudpleje­klinik flyttede op til nedrivningen over vejen.

15/1 2020
31: 98c
33: 98b
35: 98g