Farimagsvej 43-51

var en række småhuse til gaden med erhvervsbygninger bagud mod banen. 1895 bad 3 ejere kommunen om Anlæggelse af en Grøft, Rendesten eller Kloak. Borgmesteren afviste: Det blev sagt den Gang, der byggedes derude, at Grundejerne selv maatte sørge for Afløbsforholdene. C.C. Nielsen i byådet: Da Stien blev anlagt, blev der tillige anlagt en Rendesten, der skulde tage Vandet, men den er ikke fyldestgjørende. Det er ikke heldigt at faa Spildevand i Grøften, og det bedste vilde være, at der blev anlagt en Kloak. Gartner Petersen i nr. 43 ville være tilfreds med en overdækket grøft. (NA 9/2, 6/7)

Husene blev revet ned i 1960'erne og først i 70'erne til fordel for parkering. Nu er et stort kontorhus under bygning, og parkeringen er flyttet til to kommunale P-huse ved Rampen og Grønvej.

Farimagsvej 43

her var gartneri 1865-1948

Forhuset blev eksproprieret 1965 for en udbygning af Farimagsvej. Lidt tilbage på grunden, foran banegårdens vandtårn, lod P. Larsen, Odense Støbegods­lager, 1951 ingeniør A.L. Rasmussen opføre en garagebygning, året efter udvidet til en større, 2-etagers lager­bygning. Den blev senest 1960 brugt af isenkram­grossisten Karibo A/S. Den blev revet ned 1968. Karibo flyttede ud til Skallegårdsvej.

Farimagsvej 45

var ejet og beboet af tømrersvend Jørgen Clausen 1891 - mindst 1921, derefter enkefru Maren Clausen der boede her med to sønner, børsten­binder, senere invaliderentenyder Ole Clausen og murer­arbejdsmand Johannes Clausen - mindst 1948. Sønnerne var her stadig 1956. Huset blev revet ned 1963 for parkering.

Farimagsvej 47

Blev revet ned 1970. Her var vognmands­forretning

Farimagsvej 49

Farimagsvej 49
ca. 1970, NæstvedArkiverne

her var Brdr. Jansens Benzin-Depot ved H. Calum o. 1938-49. P.T. Voulund havde skomager­værksted her o. 1960-70 med speciale i Greyhound-såler. Nedrevet 1971.

Farimagsvej 51

her drev Carl P. Jørgensen & Søn vognmands- og flytte­forretning 1926 - mindst 1960. Nedrevet 1971.

20/1 2020
43: 96
45: 181a
47: 181b,f
49: 181,h
51: 181c(c)