Farimagsvej 43

Farimagsvej 43
2/4 2005 kl. 13.53, © pelo

DSB Maskindepot

bygget 1870, samtidig med den egentlige første banegård som vognhus; ændret flere gange siden. I forbindelse med åbningen af Ringsted­banen 1924 tilbyggedes nordgavlen (t.v.) en tosporet remise af træ, nedrevet 1975.

lokomotivremise

Lokomotivremise, Farimagsvej 45
6/8 2006 kl. 11.12, © pelo

Farimagsvej 45, bygget 1925 på den nedlagte overkørsel Friggasvej - Kildemarksvej der var overflødig­gjort af Rampen

Jernbanekyndige fortæller mig at drejeskiven er af 20-metertypen. Bedømt ud fra dens tilstand har huset ikke været brugt til sit oprindelige formål i mange år. En del rummer DSB's kontorer for ejendomme og bygnings­vedligehold.

andre DSB-bygninger

Fra starten havde banegården et vandtårn til påfyldning af damp­lokomotiverne. Det lå nord for banegården, men blev i forbindelse med åbningen af Ringstedbanen 1924 erstattet af det nuværende 8-kantede mellem stationen og maskin­depotet, skåret over samme læst som et tilsvarende i Nykøbing F. Det er ikke længere i brug, men fint istandsat.

Også midt i 20'erne opstilledes syd for Rampen, ud for det senere Luxol, en kulkran. Den blev saboteret ved sprængning 18/4 1945 kl. 22.47. Den blev vel retableret, men er længst forsvundet.

I planen for det tyske angreb 9/4 1940 og besættelsen var Næstved udpeget til Verpflegungs­ausgabe­stelle, forsynings­central, for værne­magten, en af to af slagsen på Sjælland. I Næstved Tidende 17/4 1940 kunne man læse at der mellem den tyske Hærs Intendantur og Næstved Byråd og Næstved Jernbane­station er truffet forskellige Aftaler. Tonen i meddelelsen var positiv, også tyskerne fandt deres forhandlings­partnere hjælpsomme og imøde­kommende.

Værnemagten lod straks opføre et rødt varehus af træ på godsterrænet ca. ud for Kildemarksvej 20. Efter krigen blev det lejet af frugt­grossisten A.W. Kirkebye A/S til mindst 1970, derefter til A/S Margarine­selskabet; det blev revet ned midt i 80'erne.

Senere i 1940 opførte tyskere et halmlager i træ og tagpap med tilhørende kartoffel­kælder på ranger­terrænet ca. ud for det senere Kornbakken. Halmlageret, af tyske soldater kendt som Hotel Pferde­futter, var berygtet for druk og hor. Det blev ødelagt ved en voldsom brand 21/9 1942 - tyskerne og senere skribenter har formodet sabotage, men det er næppe sandsynligt.

9/4 2009