Farimagsvej 53
18/8 2002 kl. 17.-, © pelo

Farimagsvej 53

bygget 1930 af murermester Chr. Henriksen ved arkitekt Ludvig Beldring* for barbérmester R. Rasmussen (f. 1893) med 2 butikker og to store lejligheder. Badeværelses­tårn mod gård (ikke vist) tilbygget 1952 for samme bygherre. Rasmussen havde den ene forretning og stue­lejligheden. Pr. 1/10 1965 solgte han ejendommen til Bogførings­foreningen Automations­centralen og fraflyttede lejligheden. Den nye ejer nedlagde lejlighederne, lod året efter arkitekt Peter Karstensen ændre forretnings­facaden og tilbygge udvendig vindel­trappe bagpå og flyttede sin elektroniske data­behandling for banker hertil fra Torvestræde 4. 1970 overtog arkitekt Knud Toftvads tegnestue huset. Den flyttede 1983 til Riddergade 3. Fra senest 1974 var her også Facit Kontor­maskiner. 1995 indrettedes det private opholdssted Atlantis for 6 DAMP-børn. Det lukkede 31/10 2006.

Redaktionssekr. ved Næstved Tidende Søren Sørensen (f. 1904) boede på 2. sal o. 1937-48.

Farimagsvej 55

Farimagsvej 55
21/6 2004 kl. 15.57, © pelo

hjørnet af Friggasvej (t.h.), bygget 1932 for murermester Chr. Henriksen ved arkitekt Ludvig Beldring*. På hjørnet var der købmands­butik -1976, -1969 ved Marie Johanne Andersen der fortsatte fra det gamle hus. Derefter havde Seiffert Sport forretning her 1976-81, fraflyttet til Hjultorv 9. Der er nu en udmærket italiensk takeaway.

Friggasvej 1-3

Friggasvej 1-3
14/4 2003 kl. 11.54, © pelo

Nr. 1 - det halve hus t.v., bagest - er bygget 1903 af murer N.P. Henriksen (1 side tilbage). Her boede gennem­gående 3 arbejder­familier, o. 1921-25 papir­arbejder,senere repræsentant Carl Johannes Henriksen. Nr. 3, en værksteds­bygning i 1 etage, blev 1993 ombygget til nuværende nr. 3-5 med 5 lejligheder ved Dencker's Tegnestue ApS, Karlslunde, for Maycon A/S.

I nr. 3 og det nu nedrevne nr. 5 (forgrunden t.h.) var o. 1943-60 Næstved Karosseri­fabrik ved karet­mager Thorsten Bille-Fahlberg der privat boede på Ndr. Farimagsvej 2.

hjørnet 1904

hjørnet 1904
foto E. Larsern-Demuth, NæstvedArkiverne

tilhørte 1856- familien Henriksen

Her var jævnthen detail­handel, o. 1904-11 ved Kr.Fr. Jensen, fra 1930 Marie Johanne Andersen der fortsatte i det nye hus.. Omkr. 1910-11 var her beværtningen Pilen ved Andreas og Margrethe Malling der også boede her, tilflyttet fra Raadhus­kroen, fraflyttet til Rams­herred 18. Barberen hvis skilt ses bag hjørnet, var o. 1916-19 Anders Chr. Christiansen

21/1 2020
53: 181d
55: 181e
Friggasv: 95e,h