tidligere toldbod

Tidlige toldbod
ca. 1900, ukendt fotograf, original i Næstved Museum

Førhen lå toldboden ved havnen ved Suså. Straks ved banens åbning 1870 blev der også toldkontor på banegården. 1891 byggede toldvæsnet denne bygning ved arkitekt J.D. Herholdt t.v. for banegårds­pladsen, Farimagsvej 37. Toldforvaltere her:

Ingen boede her. På fotoet ses vel told­forvalteren (Kleist eller Erecius) med en told­assistent.

10. december 1937 flyttede etaten til den nye toldbod ved den nye havn og solgte huset her til Møller og Handbergs* stenhuggeri overfor der op i 50'erne havde han udstilling her og også lejede til diverse erhverv. Omkr. 1960 havde grosserer Edgar Fischer lager for cykler, knallerter og elektronik her, udflyttet til Mosevej.

1972 blev huset revet ned til fordel for en udvidelse af banegårds­pladsen.

16/1 2020