banegårdskvarteret

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Åbningen af Sydbanen, den ensporede forbindelse Roskilde-Køge-Næstved-Vordingborg, 4/10 1870, blev mødt med blandede forventninger i Næstved. Offentlig­heden var snarest skeptisk, mens bystyret havde store forventninger til den med­følgende erhvervs­udvikling, symboliseret ved, at toldboden straks flyttede fra Det Gule Pakhus til Banegården. På havnen blev kun et lille skur tilbage som Toldcontoir. 1891 lod man arkitekt Herholdt opføre en en toldbod på Banegårds­pladsen. Den fungerede, indtil den nye toldbod på den nye kanalhavn åbnede 1938, og blev revet ned 1972. På kort sigt betød banens åbning tilbage­gang for havnen, vel også for den finere detail­handel. På længere sigt fik den næppe en erhvervs­mæssig betydning, der kan måle sig med den de to kanalanlæg fra hhv. 1814 og 1938 fik. Men med gennem­gravningen af Sand­bjerget og anlæggelsen af Jernbane­vejen (senere Jernbanegade) og Farimagsvej åbnedes en helt ny bydel.

Farimagsvej følger købstadens gamle grænse. Her er vi altså på markjorden, udstykket af

Borgmester, by- og herredsfoged C.A. Bluhme brugte navnet Farimagsvej 1838. På forslag fra Præstø Amt vedtog Næstved Byråd 6/3 1879 at Veien bagom Byen fra Præstø Landevei til Veien ved Magle Mølles Jernbanespor optages paa Amtets Fortegnelse over de ikke private Veie. Engang i 1880'erne kom "Farimagsvej" tilbage (udtalt med tryk på tredje stavelse der lyder som "Max").

Mod nord og syd førte henholdsvis Ny Jernbanevej og Kildemarks­vej over jernbane­sporene. Førstnævnte blev med nogen vaklen en del af Ndr. Farimagsvej. Overskæringerne afløstes 1919-20 af Rampen mod syd, 2016-18, og 1921 af en underføring mod nord. Hermed blev Kildemarks­vej skåret over, stumpen her blev omdøbt til Vifilsvej, 1926 igen til Friggasvej.

Banegårdspladsen som officiel adresse blev oprettet 1990 ved byråds­beslutning efter forslag fra DSB, omfattende Farimags­vej 37-39, DSB og posthuset. Da den dobbelt­sporede linje til Ringsted blev åbnet 1924, blev pladsen udvidet og omlagt. Da service­stationen blev sløjfet 1973, blev banegårds­pladsen omlagt; siden omlagt og udvidet flere gange, sidst 1999-2000 og 2009.

nedrevne huse

Banen med tilhørende trafik­anlæg åd sine naboer på Farimagsvej:

T.v. (nordvest) for Banegårds­pladsen:

T.h. (sydøst) for posthuset blev nr. 43-51 revet ned i 1960'erne og først i 70'erne til fordel for parkering.

22/1 2020