Ndr. Farimagsvej 2

Ndr. Farimagsvej 2
20/11 2001 kl. 13.37, © pelo

og 2A i baggrunden, bygget 1892-93 for sigte­fabrikant Ditlev Poulsen*. Han købte i sommeren 1892 grunden af Næstved Præste­embede, og i september var han i gang med at anlægge Ny Jernbane­vej (senere Ndr. Farimags­vej) og med byggeri her (NT 16/7, 29/9). Ved Poulsens død før marts 1894 overgik husene til et konsortium af hans svigersøn, murermester Ole Petersen*, den sandsynlige bygmester, tegl­brænderne H. Larsen og R. Olsen, Ladby, sagfører Chr. Larsen* og snedker­mester Ypkendanz*. Konsortiet ejede stadig husene 1911, men solgte dem 1912 til glarmester J.A. Pedersen* der 1913 tilbyggede forretnings­anneks til nr. 2A (helt t.v.) og moderniserede med wc'er.

Han ville først indrette dem til et Hjem for enligt­stillede, arbejdende Kvinder, men opgav det som siden også med Brandtsgade 7. 1917 forærede han husene til menigheds­rådet til køb af menigheds­hus (SS-D 2/6, 4/6). Menigheden kunne vist ikke få økonomi i planen, man fandt en anden støtte­model, og Pedersen ejede stadig husene her 1921 og 1925.

1974 åbnede Kirsten Kristiansen og Jette Frederiksen Næstved Fysioterapi her, senere også med trænings­klinik. Sidstnævnte drev den - ca. 2008, 2014 flyttede den til Vadestedet 1. I nr. 2A var der købmands­butik 1913-71

Nu er der revisions­kontor.

1901 var her 10 lejligheder med 50 beboere, over­vejende arbejdere. Efter glar­mester Pedersens modernisering boede her også funktionærer og selvstændige, bl.a.

Ndr. Farimagsvej 1B
22/4 2005 kl. 10.03, © pelo

Ndr. Farimagsvej 1B

3 lejligheder, bygget 1902 af tømrer­mester, entreprenør Carl Jensen*. Han solgte samme år det endnu ufærdige hus til trompeter ved 4. dragon­regiment Henrik Andersen der flyttede ind på 1. sal hvor han boede med familie, men ingen tjeneste­folk, -1932/33. Datteren Stella Andersen der var musik­lærerinde, arvede huset 1933 og boede her stadig 1956. Der var barber­salon i stue­etagen o. 1921-34.

Ndr. Farimagsvej 1A

Ndr. Farimagsvej 1A
20/11 2001 kl. 13.38, © pelo

bygget 1892-93 for bogtrykker Victor Petersen*, udgiver af Næstved Tidende; han købte 1892 grunden af sigte­fabrikant Ditlev Poulsen (ovenfor). 1895 søgte Petersen om at maatte føre Traade over Ringstedgade og ad Farimagsvej fra det Firmaet C.V. Petersens Sønner tilhørende elektriske Lysanlæg i Ringsted­gade til Forsyning af elektrisk Lys i hans Privat­bolig paa Farimags­vejen. Byrådet imødekom ønsket på betingelse af at han ikke overskred 55 volt og fulgte brolægnings­udvalgets anvisninger (NA 19/10); hermed blev villaen antagelig Næstveds første privat­bolig med elektricitet - byen fik først sit elværk 1909.

2018 blev nogle vinduer udskiftet med store butiks­ruder og mogle facader hvidtet bortset fra det glacerede bånd.

Victor Petersen boede her med familie og tjeneste­pige. 1906/07 solgte han huset til oste­handler A. Caspersen* der boede her 1911 med familie og tjeneste­pige og også drev forretning med ost en gros. 1916 solgte han huset til sin kompagnon og efterfølger P.V. Bertelsen* der lejede det ud. Fiske­eksportør Niels Pedersen ejede og boede i huset 1919-39/40.

Siden 1940/41 - mindst 2015 var her kiropraktor, - mindst 1963 Søren Winther (f. 1903), tilflyttet fra Kindheste­gade 12. 2018 blev her ejendoms­mægler.

Ndr. Farimagsvej 1A
20/11 2001 kl. 13.37, © pelo
12/1 2020
2: 101c
1B: 101g
1A: 101d