Rutebilstation

Rutebilstation, Banegårdspladsen
5/4 2009 kl. 15.44, © pelo

"Det Gule Palæ", Banegårds­pladsen 4, går i sin kerne tilbage til et varehus, dvs. pakhus, der var del af det første stationsanlæg 1870. Det blev udvidet betydeligt mod syd (nærmest, se brudfladen i fundamentet) 1898-99 ved murer­mester Larsen, Haslev, op til åbningen af banen til Præstø 1900. Mindre ændringer flere gange siden.

5. januar 1925 flyttede godsbanen over på den anden side af skinnerne til et nyt pakhus ved Grønvej. DSB brugte så huset til personale og signal­tjeneste. 1931 blev den midterste del lejet ud til banan­grosserer A.W. Kirkebye, København. Et nyt signal­apparat kom 1977 i det nye Banegårdspladsen 3 (1 side frem).

Rutebilejernes andels­selskab, senere Næstved Kørsels­kompagni flyttede 1. februar 1941 rutebils­tationen fra den gamle Sanders Kaserne til en nybygning her på banegårds­pladsen, vel ikke meget andet end et læskur (foto søges). Selskabet formand var o. 1948/49 malermester og vognmand Axel Houmaae*. 1951 bortforpagtede selskabet driften til vognmand Jens Andersen.

Rutebilstationen vakte aldrig tilfredhed. 1953 trøstede Næstved Tidende med at man udmærket kan vente i jernbane­stationens forhal (11/12). 1974 blev den revet ned og funktionen blev flyttet til det gamle pakhus. 2011-15 var der venterum med toiletter i Stoppe­stedet (1 side frem).

garager

garage
20/11 2001 kl. 13.34, © pelo

Serviceanlæg "Rustenborg", facade mod Banegårds­pladsen, bygget 1981-82 for DSB

garage
20/11 2001 kl. 13.39, © pelo

Rustenborg, facade mod Farimagsvej

tidl. Farimagsvej 15


B. Sørensen før 1970, © Jesper Gammelgaard

byggede murermester F.C. Sauer* 1879-80 til sig selv. Han flyttede hertil fra Kompagnistræde 7. 1884/85 solgte han til købmand Frederik H. Christensen*. Han lejede den ud til grevinde Ahlefeldt der boede her med datter og tjeneste­pige. 1891 solgte han til købmand Mackeprang* der lejede ud til trafik­inspektør Bache (d. 1897).

1899 solgte Mackeprang til brødrene Henrik* og Osvald (1850 - 1923) Hermansen huset og kaldte det Villa Ferrum. Ferrum er latin og betyder jern. Brødrene var arvinger til Hermansens* Jernstøberi overfor og ejede det indtil 1906. De boede her o. 1901-21. 1906 gentog brdr. Hermansen naboen bogtrykker Petersens* trick og fik tilladelse til at føre et kabel over Farimagsvej fra støberiet overfor der havde egen generator - byen fik først sit elværk 1909.

1923 overtog af Vilhelm Larsen (f. 1889) forretnings­fører ved Næstved Tidende, villaen; han flyttede til avisens bygning og solgte 1927 til læge Ove Ingerslev (f. 1883) der samme år flyttede hertil fra Hjultorv 6 og var her - død 1953. Lysbadeanstalten ved Irene & Albert Rasmussen flyttede 1954 ind i huset her fra Torvestræde 6; virksom­heden var her stadig 1970, Rasmussens - 1987/88, huset blev revet ned 1988 for DSB til fordel for busparkering.

17/1 2020
tak til Jesper Gammelgaard
100c