Grønnegade 2
20/5 2002 kl. 15.21, © pelo

Grønnegade 2

bygget 1856, vel som sidehuset (nedenfor) af murer­mester Johan M. Meyer*, for snedker­mester og ejendoms­investor Hans E. Sorterup*. Da han døde 26/12 1857 arvede enkefru Johanne f. Meden (d. 1863) hans ejendomme; hendes nye ægtemand købmand N.C.J. Nielsen* overtog dem. Da han døde 1881 gik de videre til hans enke efter 2. ægte&skab Rasmine Nielsen der ejede dem - død 1916/17. 1919/20 købte Næstved Kommune gården af hendes arvinger.

Ejerne brugte gården her til udlejning, forhuset her især til officerer ved 2. senere 4. Dragon­regiment. Her boede jævnt hen en premier­løjtnant

Ejeren beskrev lejligheden på den finere førstesal i en annonce 1878 (NA 14/12): 6 Værelser, Kjøkken, Spise­kammer, Vadske­kjælder med indmuret Kjedel, Viktualie­kjælder samt stort Kjælderrum til Ildebrænsel m.m.

Nogle af officererne var måske foresatte for de indkvarterede ryttere i kasernen i sidehuset (nedenfor), men forhuset var ikke del af kasernen. Lejlig­hederne var i almindeligt udbud. Omkr. 1880 boede skrædder­mester Niels Prag, o. 1916-25 drejer Carl Thorvald Hansen i stueetagen, sidst­nævnte fraflyttet til nr. 8.

Wilh. Smiths* A/S Sydsjællands Frøkompagni var her 1920 - mindst 1969, o. 1925-60 boede chefen Christian Dyndgaard på førstesalen med familie og husassistent. 1943 indrettedes kontorer og bolig her i forhuset, butik i sidehuset og lager i baghuset.

Siden 1970 er her diskotek, først Rytterkroen ved Knud Dyndgaard, 1971- Landsbyen ved Næstveds forlystelses­konger, brødrene Bjarne og Bo Nielsen. Navnet havde de vel fra Bygningen få skridt herfra, nedrevet 1965. Efter en større brand 13/10 1981 genopbygget og restaureret 1981 ved Erik Jensen Design a/s. 1990 omdannede Bjarne Nielsen etablissementet til musik- og dansecafé Barock, Danmarks første all-in-one restaurant, en helt ny måde at gå i byen på. Efter en ombygning i 1994 med reduceret drift som Papas genåbnede den 28/10 1994 som Mamas & Papas. 17/2 1996 blev den overtaget af diskotekskæden Crazy Daisy. Nu Glød.

Grønnegade 2
4/3 2002 kl. 15.15, © pelo

sidehus

bygget 1854-55 af murer­mester Johan M. Meyer*, lude t.v. i hele husets længde senest 1857, som Sorterups Kaserne med indkvartering af op til 32 mand og 69 heste

Kasernen blev nedlagt 1919/20. Læs mere om private kaserner i Næstved!

1920-21 indrettede frøkompagniet butik i gavlfacaden. Ved udgangen af 1975 udvidede Landsbyen med sidehuset her.

Huset er stærkt ombygget. I Landsbyens tid havde gavl­facaden her påsat "bindings­værk", modsat det ægte i langsiderne, og en "spansk" træbalkon. Ved omdannelsen til Barock 1990 fik udseendet et løft.

baghus

Grønnegade 2
12/5 2006 kl. 11.22, © pelo

som forhuset bygget 1856. Kan måske have været Sorterups møbel- og ligkiste­magasin. Måske den staldbygning i Sorterup's kaserne der 1919/20 udlejes til Wilh. Smith.

Siden blev her frølager. Brødrene Nielsen brugte huset til selskabs­lokale og jazzklub.

11/12 2019
90(a), gl. 47d
sidehus også 91, gl. 47c