Grønnegade 4

Grønnegade 4
16/2 2003 kl. 14.32, © pelo

hjørnet af Johannebjergstien (t.v.)

Huset fungerede vist som en udvidelse af Sorterups kaserne (1 side frem), i hvert fald boede der jævnligt en sergent ovenpå. Efter Næstved Kommunes overtagelse 1919/20 blev her 1920 kødkontrol, tilflyttet fra Skomager­rækken 3 efter midler­tidig mellem­station på svine­slagteriet. 1923/24 flyttede kød­kontrollen til det nye Kvægtorv. Ny lejer blev 1925 ktas hvis lager og værksted flyttede hertil fra Ringsted­gade 4; til den brug etablerede kommunen 4 garager. Ovenpå havde distrikts­montøren lejlighed senest 1929 - 1943/44, 1931/32- Fr. Seerup.

Frederik Petersen (1890 - 1977), tidligere under­forvalter ved sukker­plantagen Barren Spot (ØK) på St. Croix, nedsatte sig ca. 1925 i Ringstedgade 23, som vulkanisør. 1943 eller ganske kort før købte han huset her og flyttede Gummi-Centralen hertil, 1944/45 også privaten. Han drev begge forretninger -1947. Senere gik han i kompagni­skab med Harry A. Nielsen. Gummi Centralen flyttede 1964 til Thurøvej 3, senest 1972 også Industrivej 13, Ydernæs. Den er nu overtaget af Pirelli.

Midt i 60'erne blev her skjorte­fabrik, A/S Karena, der o. 1970 hed Anglomac, ophørt senest 1975. 1967 kom Max Bodenhoff A/S med kontor­udstyr, 1972- K.I.C. Kontor­etablering ved Preben Jaltved indtil død 1981, så ved Rita Jaltved og Kjell Stephansen. Det flyttede 1989 til Ramsherred 19. Fra først i 80'erne var der trykkeri på 1.sal, o. 2000 under navnet Kvik Tryk. Sommeren 1993 flyttede Skum og Stofhuset hertil fra Ringsted­gade 17 og skiftede samtidig navn til Næstved Skumlager. Det var her stadig 2006.

13/11 1922 tillod byrådet kgl. vejer og måler Vilh. Jørgensen* for egen regning at opstille en vognvægt. Den lille vejerbod stod t.v. ud mod Grønnegade indtil slutningen af 1955.

10/12 2019
Tak til Birthe Christoffersen
92, gl. 47e