Jernbanegade 9
10/3 2007 kl. 12.03, © pelo

Jernbanegade 9

bygget 1913-14 for Haandværker­banken ved arkitekt Jul. Smith, København, som bank­direktør Christensen* kendte fra projekteringen af elværket. Hans projekt vandt en arkitekt­konkurrence hvor også de lokale arkitekter Beldring* og Tidemand-Dal deltog. Næstved Tidende 18/12 1912 roste projektet: I Løbet af næste Aar vil Næstved have en statelig Bank­bygning mere ... Ogsaa i sit Ydre, den solide Granit­facade i Stue­etagen m.v., vil den ny Bygning blive en pryd for sin By. Bemærk murværkets rude­mønstre på 2. og 3. sal og kassette­mønstret under nederste tagudhæng. Med datidens lønninger kunne man tillade sig den slags filigran.

2017 blev de opr. vinduer udskiftet med plastik. Det har forringet udtrykket, især i midter­partiet hvor de tidl. vindues­rammer var skåret i bueform mens de nye er flade.

I udgangspunktet var huset indrettet med bank­lokaler i stueetagen og beboelser på 1.-3 sal. 1974 måtte banken udvide t.h. (1 side frem), 1994 bagud (nedenfor). 21/5 2005 flyttede privatkunde­afdelingen til Grønnegade 20; 4/4 2009 flyttede hovedsædet her til Femøvej 3. De to huse her blev overtaget af motions­centret Scala, tilflyttet fra Jørgen Jensens Vej 8 og Ringstedgade 16, åbnet her januar 2010.

Bogtrykker Carl H. Christensen* ved siden af (1 side frem) grundlagde 7/9 1901 A/S Haandværker- og Detailhandler­banken for Næstved og Omegn og var dens direktør - død 1931. Banken åbnede 15/8 1902 i et lejet lokale hos sagfører Jacob Petersen, Axeltorv 1. 1906 købte den grunden her af gartner Boeck*. 1912 vedtog den at bygge.

Bankens målgruppe var principaler, ikke svende og medhjælpere. Men Carl Christensen og Munk Petersen, direktør sidst i 30'erne - 1948, var aktive social­demokrater. 1918 skiftede banken navn til A/S Haandværker-, Handels- og Landbrugs­banken, Næstved, 2003 til hvb Bank, 2004/05 til Max Bank.

På 2. sal boede bankdirektør Nicolai Bendixen (1888 - 1938), meddirektør fra 1920, administrerende fra 1931, o. 1921-30 med familie, de første år også tjeneste­pige. Andre beboere i de attraktive lejligheder:

E. Munk Petersen og krisen 1948-51

E. Munk Petersen (f. 1905) var en sammensat person:

A/S Dansk Jernvare Industri blev stiftet 28/10 1942 på borgmester Calums kontor. Hensigten var at starte en hestesko­fabrik. Calum blev formand for bestyrelsen, Munk Petersen der lod Haandværker­banken skyde penge i foretagendet, bestyrelsesmedlem. Fabrikken kom aldrig til at producere hestesko; den havde bl.a. underleverancer til Riffel­syndikatet i København og dermed til værnemagten. Samtidig med at bankdirektøren anskaffede en duplikator til den lokale Frit Danmark-gruppe og fra sommeren 1944 trykte og distribuerede illegale blade; arbejdet foregik i kælderen, fruen og en bogholder medvirkede også. 14/10 1948 gik Dansk Jernvare Industri konkurs og var tæt ved at rive banken med. Direktøren fratrådte, banken rekonstrueredes 1948-49 under medvirken af banktilsynet, fire andre banker og Næstved Kommune. I december 1948 blev Munk Petersen fængslet, tiltalt for medvirken til skattesvig, februar 1949 også for overtrædelse af banklov, pengelov og aktieselskabslov. 1950-51 idømtes den fhv. bankdirektør 1½ års fængsel, mens bankens bestyrelses­formand og bestyrelses­medlemmer måtte acceptere bøder på hhv. 5.000 og 2.000 kr.

Jernbanegade 9
22/4 2005 kl. 10.18, © pelo

detaljer

Lidt jugendstil. Årstallet 1901 inde under buen angiver bankens stiftelse, ikke husets opførelse.

Jernbanegade 9
22/4 2005 kl. 10.17, © pelo
Jernbanegade 9
26/6 2003 kl. 19.48, © pelo

Udvidelse 1994 ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design as, Jyderup, for Haandværker­banken.

6/5 2018
89f