Jernbanegade 11
10/3 2007 kl. 12.04, © pelo

Jernbanegade 11

skalmur af små flensborg­sten, bygget 1973 ved arkitekt Peter Karstensen og murer­firma Hansen & Andersen for Haandværker­banken (1 side tilbage), taget i brug 21/1 1974 og officielt indviet marts/april samme år efter en indvendig ombygning af bankens gamle hus ved siden af. Det ene af de to huse i Jernbane­gade der er skiftet ud siden gaden blev bebygget o. 1900 - det andet, overfor, endda to gange.

Ugebladet 19/12 1973: Et nyt hus står på tomten - meget pænere end det gamle.

Banken flyttede 14/4 2009 til Femøvej 3; husene her blev overtaget af motions­centret Scala, tilflyttet fra Jørgen Jensens Vej 8 og Ringstedgade 16, åbnet her januar 2010.

tidligere Jernbanegade 11
ca. 1960, ukendt fotograf, original i Næstvedegnens Arkiv, B9301

det tidligere hus

det første hus i Konsortiets udstykning, og det eneste nedrevne, bygget 1903 ved arkitekt Fr. Wilsbech* for bogtrykker, direktør i Haandværker­banken (1 side tilbage) Carl H. Christensen*

Bygherren boede selv på 1. sal - død 1931 med familie og tjeneste­pige, o. 1906 også en typograf. Til stueetagens forretnings­areal flyttede Christensens trykkeri fra Sct. Mortensgade 5. Samme vej flyttede hans største kunde, Sydsjællands Social-Demokrat, 18/9 1903 efter en kort mellem­station i Riddergade 2. Social-Demokraten, stiftet med typograf Anton M. Kristensen som hoved­organisator og første forretnings­fører, udkom fra 2/1 1899. Redaktører:

Pr. 1/1 1913 overtog avisen selv trykkeriet. Ca. 1920 købte den nabohuset (1 side frem) hvortil den flyttede oktober 1922.

Efter en ombygning af det tidl. trykkeri flyttede Næstved Bio fra nr. 7 (2 sider tilbage), herhen 1923. Ejere og bevillings­havere var bankdir. Carl Christensen* (Håndværker­banken) og boghandler Carl Hinding* indtil 1931 da begge døde og ejerskab og bevilling gik til fru bankdir. Carl Christensen der boede i huset - død jan. 1940. Bankdirektør­parrets søn, kunstmaler Arthur Christensen (d. 1946), der 1934/35 også boede i huset 1934/35-39/40, var leder i nogle år. Okt. 1940 fik Hindings Eftf. boghandler A.C. Børner* bevillingen på den betingelse at hr. Børner inden 1. nov. 1942 i stedet for det nuværende Biograf­teater lader opføre et nyt og større teater. Ting ta'r tid. Først 1951 flyttede han den til den nye bygning hvor den stadig er.

På 2. sal boede Næstveds stads- og havne­ingeniør 1915-56 Rasmus Frandsen (1886 - 1974) o. 1916-48 med familie, o. 1916-21 også tjeneste­pige, fraflyttet til Købmagergade 9. På kvisten boede dame­skrædder­inde Dagmar Jensen o. 1906-11.

Huset døde langsomt. Der blev møbellager i den gamle biografsal. En plan 1966/67 om kulturhus blev ikke til noget. 1972 købte Haandværker­banken (1 side tilbage) det, rev det ned og erstattede det med nyt.

bagside

Jernbanegade 11
1/6 2002 kl. 18.45, © pelo

Udvidelse 1994 ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design as, Jyderup, for Haandværker­banken.

14/12 2019
89b