hjørnet Ramsherred Jernbanegade 1903/04

hjørnet 1903/04
hjørnet 1903/04, postkort, ukendt fotograf

Fotoet kan været tager fra en af Industri­bygningens kupler eller fra Helmerhus under opførelse.

Konsortiet var i gang med udgravningen af Sandbjergets skrænter senest maj 1900 da et af dets medlemmer, møbel­handler Rasmus Hansen* fremviste en stor Samling af glaserede Lerstykker, der er fundne ved Udgravning af Konsortiets Grund ved Jærnbane­vejen (Sydsj. S-D 21/5).

Lige bag udgravningen ses huset Johanneberg bygget 1854 oppe på Sandbjerget af murermester Johan M. Meyer* for snedker­mester Hans E. Sorterup* der opkaldte det efter sin kone Johanne f. Meden (d. 1863). Efter Sorterups død giftede købmand N.C.J. Nielsen sig med enkefru Johanne og overtog demed de sorterupske ejen­domme, også huset her. Hans enke af 2. ægteskab Rasmine ejde det- død 1916/17.

Længen indeholdt billige lejlig­heder. Den kaldtes senere Johannebjerg­huset og har givet navn til Johannebjerg­stien. 1955 blev der givet tilladelse til nedrivning trods bolig­mangel fordi Huset var uegnet til Menneskebolig (NT 3/3) - vel udført kort efter.

I baggrunden Grønnegades Kaserne hvor nyeste bygning er Ny Ridehus fra 1888. Bagest mod Rådmands­have Maglemølles skorsten, sygehusets 2 moderne afdelinger hvoraf Afdeling C t.h. stod færdig 1904, og (over ridehusets tag) Dampmølle­gårdens mølle­vinger.

hjørnet 1905

hjørnet 1904/05
hjørnet 1905, postkort, ukendt fotograf

Den hvide gavl bagest i karréen, på hjørnet af Grønnegade, er forhuset til daværende Ramsherred 25 som Konsortiet 1897 købte og 1898 halverede for at anlægge Ramsherred­gades Forlængelse op til Jernbane­gade. Side-/baghuset, hvoraf en del blev til Ramsherred 27 kaldtes Eddelienshus efter ejeren af gartneriet. 1903 solgte Konsortiet bygningerne til gæstgiver Rasmus Larsen.

Konsortiemedlem, møbel­handler Rasmus Hansens* Hovmans Hus, Ramsherred 29, er endnu ikke opført, men grunden er gjort klar, byggeriet begyndte samme år og stod færdigt året efter.

Rasmus Hansens søn, advokat Niels J. Hovmann-Hansens* Helmerhus, Ramsherred 31 hjørnet af Jernbanegade, er bygget 1904 og nu taget i brug. På den nu forsvundne opsats over det afskårne hjørne stod husets navn som indtil videre savner forklaring.

hjørnet 1906/07

hjørnet 1906/07
hjørnet 1906/07, postkort, ukendt fotograf

Nu står konsortiemedlem, møbelhandler Rasmus Hansens* Hovmans Hus, Ramsherred 29, færdigt - dengang med spir på fronti­spicen. 1907 reklamerede skrædder­mester N. Prag på 2. sal: Højt hævet over Næstveds Grus bor Skræder Prag i "Hovmannshus"; som det ses var gaden endnu ikke brolagt - det skete sidst i 1909.

I nr. 31 er fotograf N. Brydes skilt kommet op; han havde atelier i tagetagen februar 1905 - 1908.

Det grønne hjørne overfor (t.v.) var enkefru Rodings* have. Grunden blev sat til salg 1906, efter fruens død. 1907-08 byggede tømrer­mester Carl Jensen den store hjørne­ejendom, taget i brug juli 1908.

29/4 2018
Johanneberg: 93, gl. 47aa