Jernbanegade 7
22/10 2003 kl. 13.09, © pelo

Jernbanegade 7

forretningsareal og 3 lejlig­heder, bygget 1906-07 af tømrer­mester, entre­prenør Carl Jensen* der juni 1906 købte grunden af sagfører Hovmann-Hansen* og straks gik i gang. Fronti­spicen havde opr. fladt tag med barok-balustrade, men for­enkledes før 1950.

Konsortiet havde 1905 solgt grunden til sagfører Niels J. Hovmann-Hansen (1 side tilbage) for 5.000 kr. Han, og vel også sælger, lejede den ud til billed­hugger Koch indtil han året efter solgte den for 8.000 kr. til Carl Jensen der straks gik i gang med byggeriet.

November 1906, før resten af huset var færdigt, begyndte Biograf­teatret, senere bare Bio her. Det var kun to år efter hoved­stadens første biograf, men også efter at de fleste andre større købstæder havde fået billed­teater. Kosmorama i København stod bag og lovede at anstrenge sig til det yderste for at holde Biograf­teatret i Næstved på samme høje stade som i hoved­staden. Der var plads til 100 tilskuere, enhedspris 25 øre for voksne, 10 øre for børn. Næstved Tidende anmeldte:

Salen gør et tiltalende indtryk og er forsynet med både gasbelysning og elektrisk lys. I salen findes endvidere et fortepiano, hvorpå frk. Bryde leverer den musik, der ledsager billederne. Ved præsentationen vistes billeder fra Japan og Italien samt en rørende familie­historie. Billederne fremstod klare og tydelige, men nogen flimren vil levende billeder altid have. Kun kunne man ønske at blive forskånet for tysk tekst og i stedet få den på dansk.

men måtte ugen efter også beklage:

Biografteatret lider under børne­sygdomme. Et par gange har fore­stillingerne måttet aflyses på grund af brud på maskineriet, og mange mennesker har måttet gå forgæves til de levende billeder.

Næstved fik fik først elværk 1909. Bio lavede sin egen el med en petroleums- eller gasmotor (SS-D 12/11, 9/1). Det var især den der gav problemer. Men børne­sygdommene blev overvundet. Året efter (1907) blev Bio overtaget af et lokalt konsortium af bankdir. Carl Christensen* (2 sider frem), Haandværker­banken (1 side frem), boghandler Carl Hinding* og urmager August Joost*. 1923 flyttede den to numre op ad Jernbanegade (2 sider frem). Siden 1951 har den ligget på Kattebjerg 5.

Da Bio var flyttet blev her 2 små butikker med beboelse bagtil, drevet af 2 enlige kvinder

Derefter

I erhvervslejligheden på 1. sal

På 2. sal

På kvisten o. 1911 skræddermester Carl Clausen med familie, men ingen tjenestefolk, tilflyttet fra Kindhestegade 11; 1916 boede hans enke i lejligheden.

Jernbanegade 7
26/6 2003 kl. 19.49, © pelo

5/5 2018
89e