Ramsherred 25

Ramsherred 25
1/7 2008 kl. 15.59, © pelo

hjørnet af Grønnegade (t.v.), mursten med gade­facader i nybarok stuk, bygget 1911 for sadelmager­mester Jakob Hansen*.

For første gang indeholdt bygge­tilladelsen (2/6) et fremtids­krav: Andrageren forpligtede sig til, naar Kloak­forholdene i saa Henseende er i Orden heri Byen, at indlægge W.C. i Gaarden og i Samtlige Etager. Enden var nær for latriner, i det mindste ved nybyggeri.

Bygherren døde 1914, han enke hurtigt efter. 1916 var ejeren et konsortium: ølhandler Christoffer Madsen* og konsul Sabra*. De brugte huset til udlejning:

Ramsherred 1897

Ramsherred 1897
1897, postkort, ukendt fotograf

Fotografen har stået ud for nr. 15 (helt t.v.), det ene af de to huse der stadig står. Det andet er nr. 14A (omtrent midt i billedet).

For enden af gaden, ligefor Ramsherred ses det hus i 1½ etage der 1911 afløstes af nuværende Ramsherred 25 (ovenfor). Adressen var Gåse­gade, fra 1879 Sct. Mortens­gade, snart efter Grønne­gade. Smede­mester Schou Clausen* ejede gården 1852-81 og boede her 1853-85. Han varetog med iver sine ejer­interesser:

Schou Clausen afstod 1885 værkstedet til Niels Peter Rasmussen der boede her 1890 med familie og 3 lærlinge. 1892/93 flyttede han til nr. 15. O. Hansen videreførte værkstedet her fra 1892. Kurvemager Claus Petersen (d. 1910) boede her 1876 - mindst 1906, tilflyttet fra Riddergade 1, kælderen. I baghuset (1 side frem) var der gartneri fra 1879, indtil 1896 ved Th. Eddelien*, så ved hans efter­følgere indtil udstykning og bebyggelse. Eddelien ejede gården senest 1890, baghuset kaldtes Eddelienshus.

1896 købte Konsortiet gården af Eddelien, foråret 1898 nedrev det en del t.h., skar gavlen skråt af og anlagde Ramsherred­gades Forlængelse op til Jernbane­gade. Restern af gården (nedenfor) solgte de 1906 til sadel­mager Jakob Hansen

Læs om husene på højre side af Ramsherred her!

hjørnet Grønnegade, Ramsherred, Sct. Mortensgade ca. 1909

hjørnet Grønnegade, Ramsherred, Sct. Mortensgade ca. 1909
ca. 1909, postkort, ukendt fotograf

T.v. daværende Ramsherred 25, hjørnet af Grønnegade (i forgrunden). 1896 købte Konsortiet gården, nedrev 1898 en del bagest og anlagde Ramsherred­gades Forlængelse op til Jernbane­gade, åbnet 5/11. Helt t.v. vel den gamle smedje, butikken er nok sadelmager Jakob Hansens*. Han var begyndt som Aakerbergs* Eftflgr. i Sct. Mortensgade 6, 1906 købte han huset her af konsortiet og flyttede hertil. Han byggede det nye hus (ovenfor) 1911 hvorefter Einar Villiam Ole Hansen fortsatte forretningen.

De to nye hjørneejendomme bag Ramsherred:

12/12 2019
89(c), gl. 47a