Ramsherred 27
13/6 2004 kl. 13.58, © pelo

Ramsherred 27

et ældre gavlhus og et mindre forhus i 2 etager, bygget 1908 for gæstgiver Rasmus Larsen, blev om-, vist reelt nybygget 1937 ved arkitekt Jørgen Otbo* for konditor Søren Andersen. Facaden er ændret flere gange, bl.a. 1954 ved arkitekterne Alfred Christensen og J. Vestergaard Jensen for iskonditor Henning C. Jensen. Baghus (ikke vist) bygget i etaper 1957-65, sidst ved arkitekt Peter Karstensen for samme bygherre.

Det tidligere hus var baghus til nr. 25 (1 side tilbage). og blev vel som forhuset reduceret ved anlæggelsen af Ramsherred­gades Forlængelse 1898; i hvert fald stod det herefter med gavn mod gaden.

Her var gartneri fra 1879, indtil 1896 ved Th. Eddelien* i kompagni med gartner Larsen, Runddelen i Bårse, så ved hans efter­følgere indtil udstykning og bebyggelse. Eddelien ejede gården senest 1890, baghuset kaldtes Eddelienshus. 1896 købte Konsortiet gården , anlagde Ramsherred­gades Forlængelse op til Jernbane­gade og udstykkede grunden.

Huset har lang tradition som værtshus:

Bladcentralen var her senest 1904, men flyttede engang mellem 1920 og 43 til nabohuset (1 side tilbage).

30/3 2016
89d