Sct. Peders Kirkeplads 9

Sct. Peders Kirkeplads 9
26/3 2007 kl. 16.26, © pelo

hjørnet af Gråbrødre­stræde, bygget 1961 som del af Baltica­gården ved arkitekt Eske Kristensen. En mindre ombygning 2005/06 for DiBa erstattede vandrette lameller med udvendige rulle­gardiner, en mode der giver facader et hermetisk ydre i solskin.

Biblioteket flyttede fra Vinhusgade 12 (nedrevet 1980) hertil 1/12 1961. Med udgangen af september 2004 lukkede det her for at genåbne i det nye Kvægtorvs­centret 30/10. Derefter overtog DiBa (2 sider tilbage) huset. Siden 2019 er der restaurant b-spis i stue­etagen.

Hovedbibliotek, Sct. Peders Kirkeplads 9
7/7 2004 kl. 9.12, © pelo
Kirkeplads 9
26/3 2007 kl. 10.26, © pelo

gavl mod gård. Den udvendige trappe er tilføjet ved ombygning for DiBa ca. 2006.

4/2 2020