Danica Ejendommen

Danica Ejendommen
16/4 2004 kl. 17.03, © pelo

Sct. Peders Kirkeplads 11-13, Købmager­gade 3-5, bygget 1960-61 som del af Baltica­gården ved arkitekt Eske Kristensen efter nedrivning af Fixhus og:

Kirkepladsen 11, 1959
1959, K. Knudsen, original i Næstved Museum

Sct. Peders Kirkeplads 11, 1959

Blandt de nedrevne 1960 var dette rødstens­hus i nygotisk stil, længere fremme på Kirke­pladsen, i haven foran det nuværende hus, bygget 1912 ved arkitekt C. Jespersen for Brd. Johannsen* der indrettede senge- og sengetøjs­forretning, i begyndelsen med Damp-Fjerrenseri, i stueetagen. Da forretningen ophørte februar 1936, åbnede frk. M. Zederkof symaskine­forretning i lokalet, men hun flyttede året efter til Kirkestræde 4. Så blev her beværtning husets korte levetid ud: fra 11/7 1936 Winthers Café ved O. Winther, hidtil over­tjener på Axelhus, fra 1944/45 Regina ved Ejgil Christensen, fra 1/2 1946 ved Jens Martin Nielsen, i 1950'erne ved Uffelmann. I folke­munde hed den Bag Alteret.

Ovenpå var der 2 store lejlig­heder. Manufaktur­handler Frederik Johannsen* boede her selv o. 1916 med familie og en tjeneste­pige, og igen senest 1929 - død 1931. Brødrenes disponent Ejnar Hansen boede her 1925-31/32. Andre:

Nabohusene:

det tidligere bindingsværkshus

var o. 1787-1801 ejet af Spinde­skolen. Her boede enke­madam Sofia H. Krogs f. Hiort, 1787 med en mindre­årig datter. Så var her militært sygehus senest 1810 - 1853, fraflyttet til Helligånds­huset. Omkr. 1834-50 var det bemandet med over­vagtmester Peter Olsen der boede her med kone, 2 børn og tjeneste­pige. 1845 var her 4 indlagte dragoner.

1869-1886 udlejede Næstved Kommune huset her til Tegne- og Skrive­skolen, der flyttede fra middelalder­rådhuset og 1886 videre til sin egen nye bygning samtidig med at den skiftede navn til Næstved Tekniske Skole. Så lejede kommunen huset ud mens det forfaldt

1886 vedtog byrådet at man ikke ville renovere huset, 1892 at renovering ikke længere var mulig, det var en Skam for Kommunen at leje en saadan Lejlighed ud, der er næppe et Sted i Nestved saa daarligt, og rådet ville sælge den gamle Brakke. Køber var købmand Nandrup* (3 sider tilbage). Enkefru Nandrup solgte det 1897 til isen­kræmmer Bahnsen* der brugte huset som lager. Han solgte det mellem 1901 og 06 til brdr. Johannsen* der igen udlejede en beboelses­lejlighed her; 1911 stod huset tomt, klar til nedrivning.

Kirkepladsen 11
24/6 2004 kl. 17.02, © pelo

detaljer

Købmagergade 3-5
14/8 2005 kl. 16.22, © pelo

Købmagergade 3-5

5/2 2020
tak til Gurli Petersen, K. Knudsens efterfølger
11: 266, gl. 211a