Axeltorv 4

Axeltorv 4
18/4 2008 kl. 18.01, © pelo

bygget 1936-37 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Næstved Diskonto­bank. T.v.: Torvestræde 2 (se skille­linjen på førstesals­vinduernes underkant), bygget 1967-68, også ved Hansen-Reistrup. 2005-06 byggede banken et nyt sidehus t.h. ved arkitekt­firma hs white.

Facader, vinduer og indgangs­parti har gennemgået mindre ændringer, 1967-68 samtidig med nybygningen af Torvestræde 2, 1974 ved arkitekt Gustav Petersen, 1982 ved arkitekt­firma B. Nordsted-Jørgensen og Helge Jørgensen og 2005-08 ved arkitekt­firma hs white. Ved sidstnævnte ombygning er indgangs­partiet ført tilbage til nær det originale med Hansen-Reistrups dobbeltdør af kobber og messing, og facaden er fuget, så at de opr. dybe fuger forsvinder og murstenene står mere dæmpet.

Diskontobanken overlevede de store bank­fusioner o. 1990. 1998 fusionerede den med S.P. Hansens* Brand­assurance­forening af 1848 der blev til 1848 DiBa Forsikring og etablerede DiBa Bolig i Vinhusgade. Efteråret 2003 skiftede den navn til DiBa. En udvidelse med Axeltorv 5, Kirke­pladsen 9 og Købmager­gade 7 (de flg. sider) samlede alle aktiviteter her i bymidten. 2014 indgik DiBa i Sydbank.

I forgrunden Bjørn Nørgaards skulptur Talbrücke Tiefland, udført for Næstved Kommune og Næstved Diskonto­bank, afsløret 1/11 1994. Efter balladen med Kultstenen var byens borgere på forhånd skeptiske.

Diskontobanken 1937-67

Diskontobanken 1937-67
tegning fra Diskontobankens © annoncer i 60'erne
ukendt illustrator, sandsynligvis husets arkitekt, Urban Hansen-Reistrup

Banken nedrev Wilsbechs* forhus, Axeltorv 4 (nedenfor), og overlod det - efter en arkitekt­konkurrence med deltagelse af de lokale arkitekter Hansen-Reistrup*, Beldring* og Tidemand-Dal og de københavnske Palle Suenson og Georg Pfaff - til Hansen-Reistrup at bygge dette funktionalistiske hus. Entrepriser:

Huset blev indviet 21/8 1937. Det vakte opmærksomhed med byens første elevator.

Ved salget betingede Nandrup* sig, at der i det nye hus blev plads til at hans førstemand gennem 21 år Einar Iversen (1894 - 1954) kunne fortsætte detail­forretningen som Nandrups Eftf., stadig på hjørnet men nu orienteret mod Torvestræde. 1953 blev den overtaget af Bo Stener Jørgensen (1929-93), der i forbindelse med Diskonto­bankens udvidelse med Torvestræde 2 rykkede derom maj 1967. Ovenpå var der lejlig­heder som banken selv i begyndelsen ikke brugte meget:

Ellers lejede banken ud:

Nu bruger banken selv hele huset, foruden nabohusene.

T.v., i skygge, Torvestræde 2 som det så ud fra 1907 til ombygning 1967-68. Her fortsatte Chr. Jessien*; 1934/35 flyttede han selv to huse hen ad Torvestræde med isenkram, mens sønnen Ulrik Jessien fortsatte her med glas og porcelæn. De 2 forret­ninger blev slået sammen 1942, men Ulrik Jessien boede her stadig 1948. Endvidere:

1967-68 lod Diskontobanken huset erstatte med det nuværende Torvestræde 2.

Næstved Diskontobank etableredes 1871 på initiativ af ex.jur., assurandør S.P. Hansen*, der også havde grundlagt Brand­assurance­foreningen af 1848, og købmand Fr.L. Brandt* ved en splittelse af Industri­banken. Stiftelsen skete 9/8 på Hotel Vinhuset. Forløbet genspejler datidens politiske fronter således at Industri­banken snarest associeredes med Venstre, Diskonto­banken snarest med Højre, hvis partiblad, Næstved Avis, da også var repræsenteret med redaktør A.C. Bang* som formand for repræsentant­skabet indtil 1879. S.P. Hansen kom med i den første direktion sammen med købmand Brandt og proprietær H. Lage. S.P. Hansen sad som den faktiske leder til sin død, 94 år gammel.

Banken begyndte i lejede lokaler, først i Ny Gjæstgiver­gaard, det senere Hotel Dania, fra 1874 på Hjultorvet 1, indtil den 1889 fik sit eget hus Ramsherred 3. 1937 flyttede den så hertil hvor den har udvidet flere gange.

Diskontobanken kom i vanskelig­heder ved købmand Martin Weekes* delvise krak 1879 og måtte overtage husrækken Østergade 2 - Riddergade 3; 1884-85 lod den Riddergade 3 restaurere. Banken kom heldigt gennem den umiddelbare efter­krigstids bank­skandaler, men 1954 måtte den gennem en rekonstruktion med deltagelse af andre banker og Næstved Kommune. Årsagen var et større engagement i røremaskine­fabrikken Elmix der gik konkurs samme år. Sagen afsluttedes dec. 1956 med dagbøder til bankens tidligere bestyrelse og revision. Banken kom hurtigt til kræfter.

Nandrups gård i 1920'erne

Axeltorv 4 i 1920'erne
ukendt fotograf, 1920'erne

Købmand Nandrup* senior skrantede i sine sidst år. 1893, året før sin død, satte han sig et monument: det nye forhus, tegnet af arkitekt Fr. Wilsbech*. 1907 ombyggedes også Torvestræde 2 (baggrunden t.v.) til næsten samme højde, men i en helt anden stil, for købmand Nandrup* jun.

Ved generationsskiftet solgte Julius C. Nandrup* sin grovvare- og engros­afdeling til faderens medarbejder siden oktober 1893 Valdemar Huus* der blev de næste årtiers dominerende stor­købmand. Omkr. 1904-24 havde han kontor i fløjen mod Torvestræde. Privaten var o. 1906 på Kirkepladsen 1, o. 1911-25 på Købmagergade 5 som Nandrup ejede.

Nandrup fortsatte detail­afdelingen på hjørnet og mod torvet. Hans husstand foruden familien:

1906 købte Nandrup Købmagergade 5 af apoteker Baagøes* enke. Huset lå bekvemt lige over gården, og her fik hans forretnings­personale efterhånden bolig:

Nandrup var en aktiv borger, fra 1904 tysk konsul (det tyske våben anes på facaden), medlem af byråd, havneudvalg og jernbane­udvalg, 1923-37 medlem af Diskonto­bankens bestyrelse.

Og netop til denne bank, dengang Ramsherred 3, opført af samme Wilsbech, solgte han gården i slutningen af 1935 til overtagelse 1/4 1936. Banken rev forhuset ned. Det fik kun lov at stå i 43 år.

I Torvestræde 2 (t.v.) fortsatte Chr. Jessien*; 1934/35 flyttede han selv to huse hen ad Torvestræde med isenkram, mens sønnen Ulrik Jessien fortsatte her med glas og porcelæn. De 2 forret­ninger blev slået sammen 1942, men Ulrik Jessien boede her stadig 1948. Endvidere:

1967-68 lod Diskontobanken huset erstatte med det nuværende Torvestræde 2.

Det lille hus t.h. hørte til nabogården t.h.. 1905 lod glarmester J.A. Pedersen* det ombygge til 2 butikker med kviste. 1912 udskiltes det fra Fixhus som særskilt ejendom.

Primo 1936 købte Diskonto­banken også det, af tøffel­magerens arvinger, og erstattede det med en lille sidefløj, der igen 2005-06 erstattedes af en glasarkade.

Helt t.h. ses et hjørne af Fixhus, nu med butiks­facader og nye kviste. Det blev 1960-61 erstattet af Danica-gården.

Nandrups gård først i 1880'erne
mellem 1880 og 1887, ukendt fotograf

Nandrups gård først i 1880'erne

Købmand Johan Christian Nandrup* begyndte her 13/6 1857. Hans urtekram­forretning voksede til en stor købmands­gård med både en gros og detail, både grovvarer og delikatesser. 1866 købte han gården af Borchsenius*, naboen t.v. hvis gavl ses bag side­længen (1 side tilbage). Han nybyggede side­længerne i grundmur

Det gamle forhus i bindings­værk står stadig, men har fået skråt hjørne med portal.

1890 omfattede købmand Nandrups husstand foruden familien 3 kommiser, 2 lærlinge, 2 tjeneste­karle og 3 -piger.

1870 afgav Nandrup glas- og porcelæns­afdelingen til en ny forretning mod Torve­stræde (t.v., nu nr. 2):

DiBa, sidehus
26/3 2007 kl. 10.29, © pelo

sidehus

bygget 2005-06 (indviet 23/9) ved arkitekt­firma hs white for DiBa. Her facade mod gård. Tøffel­mager Nielsens hus (ovenfor) er vokset.

Torvestræde 2
30/8 2001 kl. 8.22, © pelo

Torvestræde 2

bygget 1967-68 ved U. Hansen-Reistrup for Diskonto­banken. I baggrunden Axeltorv 4. Historisk og også nu er de to huse dele af samme gård.

Vi kender 3 forgængere:

Ombygningen 1967-68 var reelt en nyopførelse. Den blev taget i brug 24/6 1968.

I forbindelse med Diskonto­bankens udvidelse rykkede købmand Bo Stener Jørgensen maj 1967 herhen. Han lukkede 1989. Dermed forsvandt den sidste rest af Nandrups købmands­gård.

Torvestræde 2, gårdside
14/9 2001 kl. 15.34, © pelo
3/2 2020
tak til René Beyer, DiBa
264(a), gl. 142