Købmagergade 9

Købmagergade 9
11/3 2007 kl. 12.53, © pelo

bygget 1836 af murermester, senere jernstøber J.A. Hermansen* for regiments­kirurg Samuel Starinsky. Sidekvistene er nyere, BBR nævner en ombygning 1938. Huset blev smukt renoveret 2002-03. I stedet for skiffertag fik det tegltag.

Regimentskirurg Samuel Starinsky, også læge ved Herlufsholm 1825-40, ejede og boede i gården - 1844, 1840 med husjomfru, kokkepige, barnepige og tjener, det sidste vist mest typisk for militære stands­personer. Han grundlagde gårdens officers­tradition:

1844-58 og 63-66 ejede premier­løjtnant, godsejer, jægermester von Barner (d. 1873) til Eskildstrup gården, her 1845 med en tjeneste­karl og tre piger. 1860 boede ritmester Christian Rasmussen her med familie, logerende og 2 tjeneste­folk. Ritmester Holten Fürchtegott Trepka ejede og gården 1866-72 og boede i den indtil han 1869 blev forfremmet til oberst og forflyttet til Odense.

1877-94 ejede ritmester, senere oberst Ebbe H.V. Tønder gården. Han lejede den senest 1880 til oberst Theodor v. Freisleben, chef for 4. dragon­regiment 1876-85. Gården forblev bolig for regiments­chefen indtil 1898:

Starinsky forgreb også gårdens historie som lægebolig og -praksis 1872-78 og siden 1894:

1857-63 oplevede gården en kort periode som værtshus og pensionat:

Chr. Bonnesen* annoncerede 19/10 1857 i Næstved Avis at Restaurationen den følgende Dag flytter fra Ringsted­gade, og om faa Dage aabner igen i Hr. Jægermester v. Barners Gaard på denne Bys Købmager­gade. Her blev hverken Tivoli eller Ornitombola som i Ringsted­gade, men foruden restauration også pensionat. Pensionærerne var sædvanligvis enlige mænd, som vist ikke forventedes at kunne føre hus selv. Marts 1859 annoncerede han målrettet mod Photographister og Daguerro­typister der kunne erholde en dertil svarende Plads til Beqvemmelighed, Alt indbefattet. Det var Næstveds første fotoatelier; nogle af Næstveds første omrejsende fotografer boede her: Christian Møllemann 1858, Anders Nielsen 1859 og mest kendt J. Henschel 1859-60 og 1861. Han kvitterede ved at fotografere huset 1860 og med det Købmager­gade med Sct. Peders Kirke. April 1858 havde Bonnesen også genoptaget sine Gevinst-Keglespil som han gjorde til en dille i byen, men som også bragte ham på kant med politi­vedtægten. 1861 solgte han gården og virksom­heden til tjener Peter Christiansen, Roskilde, der 2/5 åbnede Hotel Prindsen, men viste sig insolvent. Ved tvangs­auktion 1863 købte von Barner gården tilbage.

Nogle af byens ledende funktionærer boede til leje her:

købmand Henrich Christian Simonsen* i Østergade ejede den tidligere gård med forhus i bindingsværk o. 1781-1811. Han brugte den til udlejning. 1834 var her 3 husstande, deriblandt en ufuldstændig: Karen Peersdatter (56) og Johanne Nielsdatter (37), ernerer dem ved syning, med den treårige Sophie, uægte barn af Johanne. Ved den tid solgte Simonsens arvinger gården til Starinsky.

baghus

Købmagergade 9
19/3 2009 kl. 12.53, © pelo

parkeringshus bygget 2008 for DiBa efter nedrivning af tidligere baghuse (nedenfor)

Sjællandske 20/11 2007: Bank vil bevare idyllisk gårdmiljø. Flemming Jensen, direktør i DiBa, beskriver parkerings­huset som en åben bjælke­konstruktion ... Det nederste dæk graves cirka 60 centimeter ned ... Parkerings­huset .. beklædes med galvaniseret jern, så der kan gro grønne planter op ad siderne. - Det er tænkt som en stor, grøn firkant ... Der bliver ikke parkerings­pladser i den gamle gård. Det vil slet ikke være rimeligt. Vi tager hensyn til naboer og miljøet.

nedrevet

Købmagergade 9
30/8 2001 kl. 8.01, © pelo

Baghuset kan spores tilbage til mellem 1736 og 1761, men er genopbygget efter en brand 6/2 1795. Garager og retirade t.h. var fra 1933. Nedrevet december 2007 for DiBa.

I 1850'erne indeholdt baghusene kamre, hestestald, vognport, vaskehus, brændehus, retirader m.m. Restauratør Bonnesen* averterede med staldplads til 10 heste her. Fra o. 1900 var her lejebolig, beboere var ufaglærte eller folk på alderdoms­understøttelse med familie.

Omkr. 2005 købte DiBa ejendommen. Gården var et unikt førindustrielt bymiljø, i Kommuneatlas Næstved (1991) tillagt høj bevarings­værdi. Men husene var i ringe stand. Banken rev dem ned i december 2007.

Købmagergade 9
30/8 2001 kl. 8.01, © pelo

En sidelænge kan følges langt tilbage, men den nuværende er enten nybygget eller forhøjet efter 1876. De lave baglænger t.h. blev revet ned december 2007.

Bonnesens* udlejnings­atelier har antagelig været her. Rimeligvis også Næstved Fagskole som fru Gerda Petersen grundlagde i ejendommen 1940. Hun averterede: Tilskærer­skole, Skole og Hjem for Unge Piger; Syersker, Directricer og Faglærerinder uddannes. Fru Petersen boede her 1939/40-43/44 sammen med skiftende under­visereog elever. 1/1 1947 flyttede skolen ud i eget nybyggeri på Ejlersvej 73 hvor den endte i skandale.

Købmagergade 9
26/8 2001 kl. 10.18, © pelo

baghus set fra gård Købmagergade 11, revet ned december 2007

8/2 2020
272, gl. 219