Købmagergade 7
31/5 2008 kl. 17.53, © pelo

Købmagergade 7

bygget 1927 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Sygekassen Næstved; murer­arbejde ved P. Hansen* & Co., tømrer­arbejde P.G. Wintersborg. Der var kontor i stueetagen, massage­klinik på 1. sal, og to sygeplejerske­boliger øverst. Tilbygning bagud 1950-51 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal.

Sygekasserne voksede op nedefra. Først ved lov 1892 fik de stats­anerkendelse og -tilskud, en kombination af forsikrings­princip og hjælp til selvhjælp. Sygeforsikrings­loven af 1960 gjorde forsikrings­princippet rent symbolsk, administration og ejendom blev reelt kommunale. Den udvikling fuldførtes med lov om offentlig sygesikring 1973 der nedlagde sygekasserne og overførte deres opgaver til kommunens social- og sundheds­forvaltning.

1861 stiftedes Næstved nye Sygeforening med 50 medlemmer. 1886 blev den til Næstved Sygeforening af 1861. Den var kun åben for mænd, logisk for så vidt som det både for den traditionelle husstand og for den nye kerne­familie gjaldt at manden var forsørger. 1887 stiftedes Den kvindelige Sygekasse, 1918 fusionerede de to til Sygekassen Næstved, der på den tid havde på hjørnet Grønnegade Ringstedgade.

Papirarbejder Otto Verup var sygekassens formand 1938-63, fru Inger Nielsen forretningsfører o. 1947. På 2. sal boede de 2 ugifte hjemme­sygeplejersker Emma Clausen og Anna Madsen indtil pension 1953, da de - stadig sammen - flyttede til Odinsvej 12. Massøse Signe Munch Petersen boede på 1. sal 1931/32-42/43.

Efter nedlæggelsen 1/4 1973 flyttede kommunens ejendoms­sekretariat ind, derefter musik­biblioteket 12/1 1986. Det var begyndt 1967 i hoved­biblioteket (2 sider tilbage). Med udgangen af september 2004 lukkede det her for at genåbne i det nye Kvægtorvs­centret 30/10. I begyndelsen af 2005 solgte Næstved Kommune huset til DiBa der har ombygget det inde og bagtil som led i indretningen af det nye hovedsæde.

Musikbibliotek

Købmagergade 7
4/9 2001 kl. 11.10, © pelo

Oprindelig og mindst indtil 1973 stod her SYGEKASSEN NÆSTVED

7/2 2020
271, gl. 218