Riddergade 4
13/6 2004 kl. 11.25, © pelo

Riddergade 4

bygget 1901 for købmand H. Krag* efter tilkøb af en bid af nabo­gården (1 side tilbage); ombygget 1949 og 1974 for tandlæge Erik Køie: 1949 tilføjedes bl.a. karnapper på bagsiden ved arkitekt Svend Fournois, Kbh., 1974 tilføjedes tagetagens forsænkede altaner ved arkitekt bygget 1901 for købmand H. Krag* efter tilkøb af en bid af nabo­gården (1 side tilbage); ombygget 1949 og 1974 for tandlæge Erik Køie: 1949 tilføjedes bl.a. karnapper på bagsiden ved arkitekt Svend Fournois, Kbh., 1974 tilføjedes tagetagens forsænkede altaner ved arkitekt Peter Karstensen.

Krag var meddirektør i Diskonto­banken fra 1895 - død 1906. Sønnen Oscar (f. 1875) flyttede tilbage fra Jernbanegade 17 og førte forretningen videre til 1920. 1916 boede han her med 2 døtre, hus­bestyrer­inde, stuepige, kokkepige; 4 kommiser og en tjeneste­karl; husstand og virksomhed fyldte hele huset.

Efter tidens skik handlede Krag både engros og detail, både grov- og konsum­varer. 1919 afhændede han gård og forretning til Vald. Pedersen (f. 1878) der 1925 delte forretningen. Vald. Pedersen fortsatte engros- og grovvare­handelen - 1938/39, fru Anna Pedersen indtil den 1949 indgik i Wilh. Smith* A/S. Detail­forretningen fortsatte til 1975: 1925-62 ved Rasmus Rasmussen, der ikke boede her, med vægt på Java-Kaffe. 1962-70 ved Jens Okholm som Java Brænderiet med vægt på kaffe og vin, sidst som Skjold Burne & Java Brænderierne. 1992-2002 drev Anne Køie vinhandel her.

I den lille forretning t.v. var der lingeri under navnet Dizet o. 1961-85, ved Mogens Dittmann der videre­førte Anna Rohlffs forretning, Axeltorv, der 1960 var blevet til Rohlff og Dittmann.

På førstesalen har der været tandlæge­klinik siden 1938/39, først ved Erik Køie, så ved Jens Køie - død 2019/20.

Krags gård ca. 1890

Krags gård ca. 1890
ca. 1890, ukendt fotograf

fotograferet fra samme sted; købmand Krag* og hans personale poserer

Et par tidlige ejere og beboere:

1850 drev jødiske Ferdinand Wulff* købmands­forretning i nabogården (1 side frem). Samme år købte han gården her og flyttede hertil med sin gamle far Abraham Wulff (d. 1862) der kom fra Danzig, nu Gdansk, var veteran fra napoleons­krigene, fik borgerret i Helsingør 1809, i Næstved 1847. 1860 består købmandens husstand også af faderen, 76 og enkemand, fru Emma, 2 lærlinge og 2 tjeneste­folk. Beliggen­heden her var fin ligefor Østergade.

1/11 1864 nedsatte Wulff sig i København med forretning på Gl. Torv. Forretningen her solgte han pr. samme dag til F. Meldahl, men Wulff ejede stadig gården 1867. Meldahl solgte pr. 1/7 1869 til H. Krag* fra Nykøbing Falster der senest 1870 også ejede gården som han altså fornyede 1901.

Er de to diskrete davids­stjerner i den nye facades to cirkelrunde blændinger mon en hilsen til familien Wulff? Sandsynligvis ikke, stjernen var et yndet dekorativt motiv.

Riddergade 4
22/7 2008 kl. 8.23, © pelo

pakhuse

bygget 1883 af murer­mester Morten Hansen* for købmand H. Krag*, genopbygget efter en brand 9/9 1909, 2015 ombygget til bolig (ikke vist) for J. Køie. I baggrunden Torvestræde 6

14/2 2020
106(b), gl. 35