Riddergade 6

Riddergade 6
12/5 2006 kl. 11.29, © pelo

Omkr. 1817-40 ejede organist Chr. Bergmann gården og boede her også. 1866-91 ejede brand­direktør (: agent for Kjøbstædernes Brand­forsikring), bogholder i Industri- og Sparebanken F.D. Gram* gården og boede her også.

Senest 1845 - 1871 var her slagteri

og igen (eller stadig) 1892 - 1972

Omkr. 1890-1901 boede lærerinde frk. Anna Mørck i baghuset. Hun drev en Skole for finere Folks Børn (SS-D 23/10 1899) her.

1905/06 købte et københavnsk aktie­selskab gården og etablerede tobaks­fabrikken Anker. Forretnings­fører blev Carl Marius Knippel (f. 1880) der 1906 boede i et baghus. 1909 beskæftigede fabrikken ca. 30 arbejdere. Den ophørte 1918.

Her var H.P. Holms sadelmageri senest 1910 - 1959

Forretningen afløstes af Møbel­gaarden A/S - mindst 1963, fra 1961 også med lokaler i Vinhus­gade 11 og o. 1963-67 på Banegårds­pladsen.

I den store butik t.v. har der siden været WINTHERS GARDINER OG BOLIG­MONTERING 1963-86, indtil 1982 ved Søren H. Winther hvis sønner arvede og istand­satte gården, sammen med B. Henriksen, derefter ved Dennis Andersen. Forretningen fortsatte som Jack's Bolig­textiler mindst til udgangen af 1988. Så fulgte Bildillen fra 1990 indtil den flyttede til Østergade 12. Nu er her Sjølund Genbrug.

porthammer

porthammer
20/11 2001 kl. 14.07, © pelo

15. juni 1589, bomærker, initialer og motto

tærskelsten

tærskelsten
28/10 2003 kl. 15.19, © pelo

Tærskelsten foran butikken t.h.: Kød Flæsk & Paalæg.

Slagter Emil Andersen* åbnede sin nye butik her 1901. 1985 ombyggedes et pølse­magasin til lejlighed.

13/2 2020
107(a), gl. 34