Riddergade 8

Riddergade 8
12/5 2006 kl. 11.31, © pelo

bygget 1878/79 for slagter­mester Krygell*; baghus 1834 for købmand Knæckenborg*. Det tjener skiftende ejere til ære at de har bevaret skorstens­piberne.

I det tidligere lignende, men mere beskedne forhus boede og virkede købmand, mægler, klasselotteri­collecteur og rådmand Søren Knæckenborg* senest 1821 - død 1868 med familie og tjeneste­piger. Han var i årtier en af Næstveds mest indflydelsesrige borgere. Da en gruppe købmænd 1847 dannede Pram- og Dampskibs-Interessent­skabet, blev Knæckenborg dets første Expeditør 1847-53/54, en ansvarsfuld post idet det påhvilede ham at styre pramningen af købmændenes ladninger til og fra Karrebæks­minde. Næstved Avis 25/2 1854:

... have Kjøbmændene Olivarius og Petræus i Torsdags, paa egne og de herværende Handlendes Vegne, overrakt Hr. Mægler Knæckenborg en smuk Sølvpokal som Erkjendtligheds-Beviis for hans Virksomhed som Expeditør for Dampskibs- og Pramfarten imellem Næstved og Karrebæks­minde.

Ceremonien var udtryk for at Knæckenborg nød stor respekt, men også for den opposition der var under dannelse mod konsul Wittusens ledelse af selskabet. Få uger senere indtrådte Knæckenborg i selskabets nye 5-mands-direktion sammen med netop Olivarius og Petræus. December 1857 blev han igen selskabets expeditør.

1864 fik Knæckenborg en mindetavle i Sortebrødre­anlægget skråt overfor:

TIL ERINDRING OM MÆGLER OG BORGERREPRÆSENTANT SÖREN KNÆCKENBORGs MANGEAARIGE VIRKSOMHED FOR BYENS OG OMEGNENS FORSKØNNELSE SAT AF ERKJENTLIGE MEDBORGERE PAA HANS GULDBRYLLUPSDAG DEN 23de SEPTEMBER 1864.

Her var slagteri 1871 - mindst 1925

1930 købte P.E. Andersen (1890 - 1978) gården og flyttede Sydsjællands Kaffe­brænderi hertil fra Slagkildevej 1. Der blev lager og risteri i baghuset. Privat­adressen var Hans Hornemannsvej 3.

1931-38 var her damefrisør, Regina-Salonen, 1931/32- ved Poul Ramløv Hansen der flyttede til Sct. Mortensgade 4. Herefter var gården uden beboelse, antagelig indtil 1983.

I slutningen af 1982 flyttede Gregersen Revision ind fra Ridderhuset overfor. Året efter ombyttedes den traditionelle fordeling så at der blev bolig i baghus og erhverv i forhus. Gregersen ophørte 2018/19.

baghus

Riddergade 8, baghus
4/9 2001 kl. 11.01, © pelo

bygget 1834 for købmand Knæckenborg*, ombygget til bolig 1983 ved arkitekt Knud Toftvad for revisor Kaj Gregersen.

Her var slagteri 1871 - mindst 1925. Omkr. 1922-24 drev manufaktur­handler Søren Jensen, tidligere hjørnet af Torve­stræde (3 sider frem) en mindre sengelinned­fabrik med systue med fire-fem syersker i ejendommen, vel her i baghuset. Her var kaffe­risteri 1930 - mindst 1970.

12/2 2020
108, gl. 33