Torvestræde 4
4/7 2006 kl. 8.02, © pelo

Torvestræde 4

Et af Næstveds første funktionalistiske huse, bygget 1934 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Ejendoms-Aktie­selskabet Matr. Nr. 263 efter nedrivning af forhuset til arkitekt Beldrings* gård fra 1919-20. Entrepriser:

Facaden er ændret 1952, stadig ved Reistrup, nu for A/S Sydsjællands Udstyrs­magasin: lukning af en gennemkørsels­port t.v. og andre vinduer i første­salen. En ombygning og modernisering 1967-68 for Diskonto­banken samtidig med dennes hus ved siden af (1 side frem) tilføjede en baldakin. Den blev fjernet igen 1983 ved arkitekt Gustav Petersen der også ændrede vinduerne. 2006 indrettedes nyt butiks­lokale t.v. i stedet for indgang.

forretninger

T.v. 2/4 1935 Ejler Damgaards købmands­forretning der flyttede herhen fra nr. 8 (2 sider tilbage) og 1945 flyttede videre til Axeltorv 11; privaten var -1940 i Kindhestegade 18, så i det nye Kindhestegade 3. T.h. 15/10 1935 - Sydsjællands Udstyrs­magasin A/S, Bolighuset S.U.M., der 1945 bredte sig til hele huset, i 60'erne også til en del af nr. 2. Leder af familie­aktieselskabet var Arne Dithmar Jensen, søn af snedker­mester Carl Jensen*, efter hans død 1955 fru Dithmar Jensen der i foråret 1968 solgte til Kjeld Rygaard Jensen, også kendt fra Østergade 23-25. Han ombyggede det og fortsatte til 1/4 1974.

7/5 samme år åbnede varehuset smith-p I centrum. Det var led i P. Smith-Petersens stor­stilede plan om at forbinde hans eksisterende forretning i Ramsherred med Torvestræde ved køb af Torvestræde 11. Den blev kortvarig: Januar 1975 ophørte han i Ramsherred, juni samme år her. Senest et år senere var her lavpriskæden MIRAKEL­priser der fortsatte til begyndelsen af 1983, efterfulgt af Thomi Sko ved Kirsten og Henning Jensen der efter endnu en ombygning 24/10 flyttede over gaden fra Torvestræde 5.

beboelse ovenpå

Torvestræde 4
14/9 2001 kl. 15.34, © pelo

sidehus

bygget 1919-20 ved arkitekt Ludvig Beldring* for købmand Vilh. Svendsen (nedenfor), ændret siden.

Torvestræde 4
14/9 2001 kl. 12.15, © pelo
Torvestræde 4
18/6 2002 kl. 7.30, © pelo

baghus

ny- eller ombygget 1939 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, revet ned ca. 2005 i forbindelse med DiBas rydning af gårdareal

forgængere

I forforgænger­huset finder vi fra sidst i 1840'erne til 1884 købmands- eller rettere manufaktur­handler­dynastiet Borchsenius der flyttede hertil fra nabohuset hvor Carl Wilhelm Borchsenius* var begyndt ca. 1824. Han overdrog 15/8 1854 forretningen til sin ældste søn med samme navn*. Han overdrog april 1884 forretningen til sin medhjælper C.C. Ollendorff*, men beholdt gården - død 1897, hans enke ejede den - død 1907/08. Ollendorff, C.W. Borchsenius' Eftfl., fortsatte til 1914. Fra samme år fortsatte Vilh. Svendsen (f. 1887) manufaktur­handelen; han fornyede huset 1919-20 ved arkitekt Beldring*. Efter ombygningen 1934 nåede han at genåbne 14/12, eller i det mindste at annoncere det. Men efter årsskiftet kom nye forretninger.

1/2 2020
263, gl. 36b