Svaneapoteket, Torvestræde 8
21/6 2008 kl. 8.57, © pelo

Torvestræde 8

Dette Næstveds andet apotek blev oprettet ved kgl. resolution 1/10 1900, den første bevilling udstedtes januar 1901, apoteket åbnede her 18/1 1902 som Næstved Ny Apotek, fra 1939 Svane Apotek.

Den første apoteker her var Carl Ludvig Petersen (1854 - 1907). Han boede på 1. sal, 1906 med kone, 6 børn og 2 tjeneste­piger, mens en medhjælpende cand.pharm. boede i stueetagen. Da han døde 25/9 1907 fik enkefru Irma Marie Petersen bevillingen mod at ansætte en uddannet bestyrer. Det blev Vigggo Krarup Finch der flyttede ind skråt overfor i nr. 7. Også de næste apotekere boede ovenpå:

Trikotagefabrikant L.P. Petersen*, kaldet Uld­strikkeren, havde haft forretning og bolig i det tidligere hus. 20/9 1901 genåbnede han Næstved Uldvarefabrik t.v., bag de 2 vinduer nærmest. Sortimentet, saavel i eget Fabrikat som tilført, var bredt og omfattede også Tricotage, Sko og Støvler og Symaskiner. Han havde flere bierhverv: udvandrings­agentur, agenturer for National Livsforsikrings­bank 'Rotterdam' og Nordisk Brand­forsikring - og som klog mand: Han udgav en lille lægebog med husråd og bryggede miksturer som han tappede på flasker og solgte. Han boede ikke i huset, men i sit nybyggede Krumport 5, fra 1907 i sit nybyggede Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8. Sidst i 1911 flyttede både forretningen og privaten til hans ligeledes nybyggede ejendom Mjølner, men hans udvandrings­agentur havde stadig adresse her 1920.

1911-16 var her Næstved Kaffebod, fraflyttet til Axelhus, 1916- Næstved Kafferisteri ved Ejler Damgaard, der privat boede i Kindhestegade 18. 2/4 1935 flyttede forretningen hen i det nye nr. 4 (2 sider frem) og afløstes her af Damernes Magasin, en mode­forretning med speciale i Fruehatte. Den fortsatte til 1963. 1965 overtog apoteket lokalet som det inddrog ved den flg. ombygning.

Svaneapoteket
21/6 2008 kl. 8.58, © pelo
Svaneapoteket
5/5 2003 kl. 8.58, © pelo

I forbindelse med restaureringen i 1991 tegnede grafikeren Claus Acton Friis dette nye logo. Kronen symboliserer det kgl. privilegium, vandet Suså. Symbolerne genfindes i Næstveds byvåben.

det tidl. hus

fra 1867 var sidehus til hjørne­gården (1 side tilbage), smalt, en etage med trappe­gavl til gaden.

30/1 2020
105b, gl.: del af 36(a)