Boderne

Boderne, Sct. Peders Kirkeplads
10/7 2002 kl. 7.53, © pelo

Sct. Peders Kirkeplads, Næstved Museum.

Rækkehuse fra middelalderen. De rummede 11 eller 12 udlejningsboliger, opført i tre omgange mellem ca. 1400 og 1484. Boligerne var større end de ser ud til fra denne side. De er bygget ind i skrænten mod Suså, så de har en ekstra etage mod syd.

Husene er ganske enestående. Det er sjældent, at borgerlige huse fra middelalderen er bevaret, og de blev sjældent opført i mursten. Husrækken her er da også ganske hårdt restaureret. Det skete 1966-84. Den er nok Næstveds største seværdighed, men en fordybelse kræver en tur for sig.

Vi går højre om kirkens kor og ser ...

26/7 2008